דלג לתוכן העמוד

מדיניות העברת תלמיד בכיתות ב' - ו'

מדיניות הטיפול בבקשות העברה של הורים ממוסד חינוכי אחד למשנהו בכיתות ב' עד ו'.

כל בקשות ההעברה של תלמיד ממוסד חינוכי אחד למשנהו, שלא במעברים הטבעיים (מעברי גן – א', ו' – ז'). יטופלו במסגרת ועדת ההתמדה, המורכבת מאנשי מקצוע בתחומים הטיפוליים והפדגוגיים, אשר בסמכותה להכריע האם המידע המובא לפניה מצדיק העברת תלמיד למרות עקרון התמדה. בקשות תוגשנה במשך שנת הלימודים.

מועד האחרון להגשת בקשות לוועדת ההתמדה הוא עד 31.5. בכל שנה. הבקשות מוגשות במחלקה לרישום והעברות , ככר ספרא 3.

מאחר וכל טיפול בבקשת העברה מותנה בתהליך חינוכי ושיתוף צוות בית הספר בקשות שתוגשנה לאחר ה- 31.5 תטופלנה רק לאחר פתיחת שנת הלימודים החדשה.

למידע ניתן לפנות 

בדוא"ל לגב' לבנה ניסים - לחצו כאן 

בדוא"ל לגב' חן מויאל - לחצו כאן

בדוא"ל לגב' גלית כהן - לחצו כאן