דלג לתוכן העמוד

רישום למוסדות החינוך

הרישום לגני הילדים ולבתי הספר מתקיים באתר האינטרנט של עיריית ירושלים, ברישום מקוון. בדף זה תוכלו לקרוא על אופן הרישום, מועדי רישום, רישום לפי גילאים, מסמכי רישום ועוד.

הרישום המאוחר לכיתה א' לשנת הלימודים תש"פ הסתיים בתאריך 31.5.19 לבירורים ניתן לפנות בדוא"ל לגב' גלית כהן או לגב' חן מויאל

ערר על שיבוץ
 ערר על החלטה סופית של מנח"י, בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי, ניתן להגיש, למנהל אגף ממלכתי / ממלכתי דתי למר עמנואל זילברמן עד לחודש אפריל, ניתן לפנות בדוא"ל zyemanuel@jerusalem.muni.il 

ערר על החלטה - כיתות ב' - ו' ניתן לפנות בדוא"ל לגב' גלית כהן או לגב' חן מויאל

 למידע אודות ערר על החלטה או ביטול רישום  בגני ילדים - לחצו כאן

ערעור על שיבוץ בחינוך החרדי מתקיים במהלך חודש יולי באמצעות טופס מקוון - לחצו כאן

מידע נוסף אודות הרישום לגני ילדים ולבתי הספר באתר משרד החינוך - לחצו כאן