דלג לתוכן העמוד

שירות פסיכולוגי חינוכי

ייעודו של השירות הפסיכולוגי החינוכי (השפ"ח) הוא קידום רווחתם ובריאותם הנפשית של התלמידים במערכת החינוך בעיר. ייעוד זה מתממש בעבודת השפ"ח ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, בשגרה ובחירום. השפ"ח בירושלים מורכב מעשר תחנות אזוריות הפזורות ברחבי העיר, הנותנות שירות למוסדות החינוך השונים במרחב הגיאוגרפי הסמוך להן.

 

השירות הפסיכולוגי החינוכי (השפ"ח) הוא חלק ממִנהל החינוך של עיריית ירושלים וכפוף מקצועית למשרד החינוך - אגף פסיכולוגיה בשפ"י (שירות פסיכולוגיה ייעוצי).

השפ"ח שם דגש על התפיסה כוללת של התפתחות רגשית, תפקוד חברתי והסתגלות לחברה ולערכיה מתוך רצון לתרום למימוש היכולות של כל ילד וילד. השירות מיועד לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בעיר, ופועל בשיתוף פעולה עם הגורמים הקהילתיים. בתפיסת השפ"ח משולבות זו בזו הראייה הכוללנית והמערכתית יחד עם ראייה פרטנית של הילד ומשפחתו.

עבודת השפ"ח מתבטאת בסיוע לצוותי החינוך באיתור מוקדם ובהתערבות פסיכו-חינוכית מותאמת לצרכי הילד, המשפחה ומערכת החינוך. כמו כן, הפסיכולוג החינוכי שותף בעיצוב המסגרת החינוכית בכל הנוגע לרווחה ולבריאות הנפש של הילדים הלומדים בה. לשפ"ח יש נציגות קבועה בוועדות השמה, בוועדות זכאות לשילוב ובוועדות עירוניות נוספות.

ברמה העירונית, השפ"ח מקיים שיתופי פעולה עם שותפיו בעיריית ירושלים (רווחה, קידום נוער, ביקור סדיר ועוד) ועם שותפים במשרד החינוך (היועצים, המפקחים) ובמת"י, לחשיבה, ייעוץ ולמידה משותפים.

השפ"ח מחויב לסטנדרטים גבוהים של מקצועיות, אתיקה, אמינות ונגישות בעבודתו עם ציבור הפונים.
 

לפניכם המרכזים המקצועיים: