דלג לתוכן העמוד

מדיניות העברת תלמיד בכיתות ב' - ו'

נוהל התמדה לבקשות העברה של הורים ממוסד חינוכי אחד למשנהו בכיתות ב' עד ו'. הנוהל מפרט הנחיות לקיום הוראות חוק לימוד חובה במוסדות החינוך היסודי

נוהל זה בא להוסיף על חוזר המנכ"ל ולפרט את דרכי העבודה בבתי הספר בירושלים. מידע נוסף אודות העברת תלמידים בכיתות ב' - ו' - לחצו כאן