דלג לתוכן העמוד

מדיניות העברת תלמיד בכיתות ב' - ו'

נוהל התמדה לבקשות העברה של הורים ממוסד חינוכי אחד למשנהו בכיתות ב' עד ו'. הנוהל מפרט הנחיות לקיום הוראות חוק לימוד חובה במוסדות החינוך היסודי


בהתאם לנוהל תלמיד המבקש לעבור למוסד חינוכי, שלא במסגרת מעבר דירה, נדרש לקיום תהליך בית ספרי ועירוני, כולל ועדת התמדה.
בשל מגיפת הקורונה, לא ניתן לקיים תהליכים אלה
על כן, בשלב זה לא יתקבלו פניות חדשות למעבר בוועדות התמדה ולא ניתן יהיה לאשר מעברים לשנת תשפ"ב, בסייג על תהליכים שנפתחו עד 1.2.21 וימשיכו לשלב דיונים בוועדה.
עם חידוש הלימודים, ייערכו ועדות כסדרן לגבי מעברים לשנת תשפ"ג, בהתאם לנוהל המעברים.

נוהל זה בא להוסיף על חוזר המנכ"ל ולפרט את דרכי העבודה בבתי הספר בירושלים.