דלג לתוכן העמוד

אזורי רישום בחינוך היסודי

 

אזורי רישום לבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים תשפ"ג

מתוקף סמכות ראש הרשות המקומית, לפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רשום) (תיקון מספר 3) תשי"ט - 1959, קובע את אזורי הרישום של בתי הספר היסודיים בירושלים. (הכתובת המצוינת ליד שם בית הספר משמשת לציון מקום הרישום למוסד החינוך)

אזורי הרישום לשנת תשפ"ג יתעדכנו שוב לקראת פתיחת הרישום בסמוך לחודש שבט תשפ"ב