דלג לתוכן העמוד

נגישות מוסדות חינוך

התאמות נגישות במערכת החינוך

לפי תקנות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע"ח -2018, ילדים עם מוגבלות והורים עם מוגבלות זכאים להנגשות והתאמות בבתי הספר.
לכן, זכות ההורים לבצע רישום מוקדם למוסד החינוך בו עתיד ללמוד ילדם, לפני המועד הפורמלי לפתיחת רישום ילדים לבתי ספר, על מנת שמוסד החינוך יותאם עבורו ועבורם.
הרישום המוקדם יכול להיעשות החל מחודש יוני של השנה הקודמת לתחילת שנת הלימודים בה יחל התלמיד ללמוד, כלומר 15 חודשים לפני המועד המשוער של תחילת הלימודים.
רישום מוקדם למוסד חינוך ניתן לבצע בכל שלב: רישום לגני ילדים, רישום לכיתה א', רישום מעבר בין מוסדות (כגון מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לבית ספר תיכון), בעת מעבר דירה וכדומה.
"אדם עם מוגבלות", על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח -1998, היה "אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בגללה מוגבל תפקודו המהותי בתחום אחד יותר ".

למידע נוסף באתר משרד החינוך - לחצו כאן

לחוברת מידע באתר משרד החינוך - לחצו כאן

על מנת שנוכל לטפל בבקשה יש לפתוח פנייה מקוונת ולצרף אליה מסמכים נלווים:

הנגשת שמיעה:
בדיקת שמיעה
המלצה ממרכז טיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה או חירשים
הנגשת ראיה:
בדיקה רפואית מחצי השנה האחרונה
המלצה מהמורה התומכת
הנגשה מוטורית:
מסמך רפואי
ריהוט מותאם:
בדיקה רפואית מחצי השנה האחרונה
טופס מיפוי הנגשת ריהוט מותאם ואביזרי עזר (טופס 6) והצעת מחיר מתאימה

את המסמכים הנלווים יש לסרוק ולצרף לפנייה (הגשת בקשה ללא המסמכים הנדרשים תידחה ותוחזר לשולח)

את המסמכים יש לצרף ולשלוח באמצעות הטופס המקוון - לחצו כאן

ניתן ורצוי להקדים ולהגיש בקשה להנגשה לשנה"ל תשפ"ד.

לנרשמים במערכת הרישום העירונית- יש למלא בשדה "מסגרת חינוכית" את המוסד המועדף

ולציין בתיאור הפניה שההנגשה מיועדת לתשפ"ד.

לבירור ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל לצוות מחלקת נגישות

רכז נגישות מזרח העיר- מחסין מוחמד

רכזת נגישות מערב העיר- לאה סנדרס