דלג לתוכן העמוד

הרשמה לגני ילדים

הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים התשפ"ב יחל ביום חמישי א' בשבט התשפ"א (14 בינואר 2021) ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021)

בהתאם להנחיות משרד החינוך לא יתקיימו ביקורים בגנים

בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא תתקיים קבלת קהל בכיכר ספרא
• הרישום לתושבים חדשים
• לחסרי תעודת זהות
• עדכון כתובת מגורים
יש לפנות למנהלת האזור באמצעות הטופס המקוון ולצרף מסמכים רלוונטיים

מסמכים 
לתושב חדש ולעדכון כתובת - צילום תעודת זהות כולל ספח כתובת מגורים בירושלים או חוזה קניה/שכירות.
לחסרי תעודת זהות- צילום דרכון הורים וילד/אישור שהייה, צילום חוזה שכירות בירושלים.

• רק לאחר ביצוע עדכון הכתובת במערכת הרישום, תוכלו לבצע רישום עדכני.