דלג לתוכן העמוד

תוכניות חינוכיות

tip.png

מגוון סיורים בירושלים 

מדע, טכנולוגיה, מתמטיקה וקיימות

קידום והשבחה של החינוך למדע טכנולוגיה מתמטיקה וקיימות בחינוך הפורמלי והרחבת היקף והשפעת החינוך הא-פורמלי מגנ"י ועד סוף התיכון בקרב כל האוכלוסיות.

 

היתרון הירושלמי - חינוך ותרבות

 תכנית עירונית ירושלמית במגוון תחומים: תרבות, מדע, היסטוריה, טבע, מגמות על אזוריות , סיורים בירושלים ועוד. 

סל תרבות

 מגוון פעולות תרבות לאורך השנה, מבוסס על ההיצע הקיים בארץ ומותאם לגילאי התלמידים ולמגוון האוכלוסיות הלומדות.

התנדבות במסגרת התפתחות אישית ומעורבות חברתית

תוכנית תלת שנתית המשלבת התנסות מעשית ולמידה עיונית באמצעות פרויקטים התנדבותיים ומעורבות בקהילה של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים בעיר ירושלים

תקשוב מחשבים מדע וטכנולוגיה

בתי ספר דיגיטליים, Office 365 Education , פיילוט - Class me 

מגמות על אזוריות

מגוון מקצועות לימוד מוגברים לבגרות שאינם נלמדים בבית הספר המאפשרות לתלמיד להשתלב במגמות חדשניות ומקוריות