דלג לתוכן העמוד

תוכניות חינוכיות

מדע, טכנולוגיה, מתמטיקה וקיימות

קידום והשבחה של החינוך למדע טכנולוגיה מתמטיקה וקיימות בחינוך הפורמלי והרחבת היקף והשפעת החינוך הא-פורמלי מגנ"י ועד סוף התיכון בקרב כל האוכלוסיות.

 

היתרון הירושלמי - חינוך ותרבות

 תכנית עירונית ירושלמית במגוון תחומים: תרבות, מדע, היסטוריה, טבע, מגמות על אזוריות , סיורים בירושלים ועוד. 

התנדבות במסגרת התפתחות אישית ומעורבות חברתית

תוכנית תלת שנתית המשלבת התנסות מעשית ולמידה עיונית באמצעות פרויקטים התנדבותיים ומעורבות בקהילה של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים בעיר ירושלים

תקשוב מחשבים וטכנולוגיה

בתי ספר דיגיטליים, Office 365 Education , פיילוט - Class me 

מגמות על אזוריות

מגוון מקצועות לימוד מוגברים לבגרות שאינם נלמדים בבית הספר המאפשרות לתלמיד להשתלב במגמות חדשניות ומקוריות