דלג לתוכן העמוד

נגישות מוסדות חינוך

התאמות נגישות לתלמיד הלומד במערכת החינוך

נוהל לקבלת תקציב להנגשת בית ספר

בתי ספר שלהם תלמידים (או הורי תלמידים) עם מוגבלות (על-פי הגדרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות), ושאין בהם סידורים המאפשרים להם להגיע לכל מרחבי הלמידה שבפרוגרמה החינוכית והפיזית של משרד החינוך ולהשתמש בהם, זכאים לסיוע כספי לשם ביצוע פתרון הנדסי מתאים, באמצעות הרשות המקומית.

הנגשת מערכת החינוך בהתאם לצרכים של תלמיד או הורה עם מוגבלות, מאפשרת לתלמיד לממש את זכותו לחינוך ולשוויון, ומאפשרת להורה עם מוגבלות לקחת חלק בחוויות הלימודיות של ילדיו. החוק והתקנות מחייבים את הרשויות והבעלויות להנגיש את מוסדות החינוך ואת השירות החינוכי לתלמידים עם מוגבלות ולהורים עם מוגבלות.  

כדי להיערך נכונה לקליטת ילדכם במוסד חינוכי, על ההורים ליידע ולשלוח טופס בקשה. וזאת על מנת שבעל מוסד החינוך ייערך לקליטת ילדכם לביצוע התאמות, בכפוף לנדרש בחוק.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס - לחצו כאן

טופס בקשה להתאמה פרטנית ראייה - לחצו כאן
טופס בקשה להתאמה פרטנית פיזי - לחצו כאן
טופס בקשה להתאמה פרטנית שמע - לחצו כאן

את הטופס יש לשלוח בדואר אלקטרוני - לחצו כאן

למידע נוסף באתר משרד החינוך - לחצו כאן

לחוברת מידע באתר משרד החינוך - לחצו כאן

לבירור ניתן לפנות אל

הממונה על הנגישות בעיריית ירושלים – עלא ברהום
בדואר אלקטרוני - לחצו כאן
רכז נגישות מזרח העיר - מחסין מוחמד - בדואר אלקטרוני - לחצו כאן  או בטלפון – 02-6297510
רכז נגישות מערב העיר שמש ליעד - בדואר אלקטרוני - לחצו כאן או בטלפון – 02-6296743
רכז נגישות חרדי אופיר אמויאל - בדואר אלקטרוני - לחצו כאן או בטלפון - 02-6296401