דלג לתוכן העמוד

נגישות מוסדות חינוך

התאמות נגישות במערכת החינוך

לפי תקנות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע"ח -2018, ילדים עם מוגבלות והורים עם מוגבלות זכאים להנגשות והתאמות בבתי הספר.
לכן, זכות ההורים לבצע רישום מוקדם למוסד החינוך בו עתיד ללמוד ילדם, לפני המועד הפורמלי לפתיחת רישום ילדים לבתי ספר, על מנת שמוסד החינוך יותאם עבורו ועבורם.
הרישום המוקדם יכול להיעשות החל מחודש יוני של השנה הקודמת לתחילת שנת הלימודים בה יחל התלמיד ללמוד, כלומר 15 חודשים לפני המועד המשוער של תחילת הלימודים.
רישום מוקדם למוסד חינוך ניתן לבצע בכל שלב: רישום לגני ילדים, רישום לכיתה א', רישום מעבר בין מוסדות (כגון מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לבית ספר תיכון), בעת מעבר דירה וכדומה.
"אדם עם מוגבלות", על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח -1998, היה "אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בגללה מוגבל תפקודו המהותי בתחום אחד יותר ".

למידע נוסף באתר משרד החינוך - לחצו כאן

לחוברת מידע באתר משרד החינוך - לחצו כאן

על מנת שנוכל לטפל בבקשה יש לפתוח פנייה מקוונת ולצרף אליה

מסמכים

  • טופס בקשת התאמות פרטניות - לטופס - לחצו כאן
  • אישור רפואי או בדיקת שמיעה מחצי השנה האחרונה 

טפסים נלווים

  • שמיעה - המלצה ממרכז טיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה או חרשים
  • ראייה - - מכתב עדכני מהמורה התומכת

את המסמכים הנלווים יש לסרוק ולצרף לפנייה (הגשת בקשה ללא המסמכים הנדרשים תידחה ותוחזר לשולח)

את המסמכים יש לצרף ולשלוח באמצעות הטופס המקוון - לחצו כאן

 

לבירור ניתן לפנות לצוות מחלקת נגישות

פנייה טלפונית 

רכז נגישות מזרח העיר - מחסין מוחמד - בטלפון - 02-6297510

רכז נגישות מערב העיר שמש ליעד - בטלפון - 02-6296743

רכז נגישות חרדי אופיר אמויאל - בטלפון - 02-6296401