דלג לתוכן העמוד

ערעור על שיבוץ

ערעורים על שיבוץ תלמידים

בחינוך העל-יסודי ניתן להגיש עד 7.4.2021 לאחר מועד זה לא יתקבלו ערעורים אלא מסיבות של מעבר מגורים או במקרים חריגים. הרשמה לאחר תום תקופת הרישום (שהסתיימה ב- 16.2.2021) תסווג כ"רישום מאוחר" ותטופל על בסיס מקום פנוי, ללא זכות ערעור. המנהלה לחינוך תדון בבקשות ההעברה בהתאם לחוק ולתקנות ובהתאם למדיניות החינוכית שלה.

ערעור על שיבוץ בגני-ילדים יש להגיש תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת השיבוץ. תשובה על בקשת הערעור תינתן תוך 14 יום מתאריך שליחת טופס הערעור המקוון ניתן לערער עד לתאריך 10.6.2021

טבלת אנשי קשר

הגשת ערר

שם

טלפון

פנייה

בגני ילדים

מנהלות אזור

 02-6296768

ערעור בטופס מקוון - לחצו כאן

בחינוך היסודי

גלית כהן

02-6297741

פנייה בדוא"ל

בחינוך היסודי

חן מויאל

02-6297776

פנייה בדוא"ל  

בחינוך העל-יסודי ממלכתי או ממלכתי-דתי

עמנואל זילברמן

02-6297786

פנייה בדוא"ל 

בחינוך החרדי

לשאלות ניתן לפנות למנהלות האזור

02-6296953

02-6297936

02-6297451

פנייה בטופס מקוון