דלג לתוכן העמוד

ערעור על שיבוץ

ערעורים על שיבוץ תלמידים בחינוך העל-יסודי ניתן להגיש עד 7.4.2020 לאחר מועד זה לא יתקבלו ערעורים אלא מסיבות של מעבר מגורים או במקרים חריגים. הרשמה לאחר תום תקופת הרישום (שהסתיימה ב- 16.2.2020) תסווג כ"רישום מאוחר" ותטופל על בסיס מקום פנוי, ללא זכות ערעור. המנהלה לחינוך תדון בבקשות ההעברה בהתאם לחוק ולתקנות ובהתאם למדיניות החינוכית שלה.

יצירת קשר 

הגשת ערר

שם

טלפון

פנייה

בגני ילדים

מנהלות אזור

 6296768

באמצעות מנהלות אזור

בחינוך היסודי

גלית כהן

6297741

פנייה בדוא"ל

בחינוך היסודי

חן מויאל

6297776

פנייה בדוא"ל  

בחינוך העל-יסודי ממלכתי או ממלכתי-דתי

עמנואל זילברמן

6297786

פנייה בדוא"ל 

בחינוך החרדי

לשאלות ניתן לפנות למנהלות האזור

6296359

פנייה בטופס מקוון