דלג לתוכן העמוד

ערעור על שיבוץ

ערעורים על שיבוץ תלמידים

הטופס המקוון יהיה זמין למילוי ולשליחה החל מ- 18.5, משעה 13:00 בצוהריים ועד 13.6.2021 שימו לב טופס ערעור שיגיע לאחר ה- 13.6 לא יטופל

ערעור על שיבוץ בגני-ילדים יש להגיש תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת השיבוץ. תשובה על בקשת הערעור תינתן תוך 14 יום מתאריך שליחת טופס הערעור המקוון 

ערעור על שיבוץ - חינוך יסודי יש להגיש תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת השיבוץ. תשובה על בקשת הערעור תינתן תוך 14 יום מתאריך שליחת טופס הערעור המקוון 

ערעור על שיבוץ בחינוך העל-יסודי ניתן להגיש עד 27.5.2021 לאחר מועד זה לא יתקבלו ערעורים אלא מסיבות של מעבר מגורים או במקרים חריגים. הרשמה לאחר תום תקופת הרישום (שהסתיימה ב- 16.2.2021) תסווג כ"רישום מאוחר" ותטופל על בסיס מקום פנוי, ללא זכות ערעור. המנהלה לחינוך תדון בבקשות ההעברה בהתאם לחוק ולתקנות ובהתאם למדיניות החינוכית שלה.

למערכת תוצאות שיבוץ - לחצו כאן

טבלת אנשי קשר

הגשת ערר

שם

טלפון

פנייה

בגני ילדים

מנהלות אזור

 02-6296768

 

בחינוך היסודי

גלית כהן

02-6297741

 

בחינוך היסודי

חן מויאל

02-6297776

 

בחינוך העל-יסודי ממלכתי או ממלכתי-דתי

עמנואל זילברמן

02-6297786

פנייה בדוא"ל 

בחינוך החרדי

לשאלות ניתן לפנות למנהלות האזור

02-6296953

02-6297936

02-6297451

לערעור בטופס מקוון