דלג לתוכן העמוד

הליך הרישום למשפחתונים

ההרשמה הסתיימה בתאריך 6.3, ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי

להרשמה על בסיס מקום פנוי- לחצו כאן

ועדת קבלה - ועדת הקבלה תדון רק בילדים אשר הוגשו עבורם כל המסמכים הנדרשים דרך אתר האינטרנט וצורפו לבקשה לרישום.
הגשת הבקשה עם המסמכים המצורפים - אין בה כדי להוות אישור לגבי קבלת הילד למשפחתון. הקריטריונים לקבלה למשפחתון נקבעים על ידי משרד העבודה והרווחה.
מתן תשובה לנרשמים - תשובות ישלחו לאחר סיום ועדות הקבלה באמצעות המייל ובהודעת SMS כפי שנמסרו על ידי מגיש הבקשה.

 

שימו לב

  • לא ניתן להירשם למעונות יום ו/או מסגרת אחרות לגיל הרך דרך אתר זה.
  • חשוב, בטרם מילוי טופס ההרשמה, ליצור קשר טלפוני להיכרות עם מנהלת המשפחתון.
  • רישום ילדכם יתבצע באמצעות האתר האינטרנטי בלבד.
  • תמיכה טכנית בטלפון 02-6295488 בימים ראשון עד חמישי, בין השעות: 16:00-8:30
  • פרטים נוספים ניתן לקבל ביחידת המשפחתונים בשירותי בריאות הציבור, מחלקת הגיל הרך - בימים ראשון עד חמישי בין השעות: 08:00 עד 12:00, בטלפון: 02-6297117

 

תשלום ביטוח תאונות אישיות
הודעה לתשלום דמי ביטוח תאונות אישיות תשלח רק לילדים שהתקבלו בוועדות קבלה.
התשלום הינו חובה. ללא תשלום לא יתאפשר המשך הליך קבלת הילד למשפחתון.

 

שיבוץ במשפחתון
לאחר תשלום דמי ביטוח תאונות אישיות, תשלח אליכם הודעה על שיבוץ הילד למשפחתון.
עם קבלת הודעת השיבוץ יש ליצור קשר עם מנהלת המשפחתון לחתימת חוזה ותשלום דמי מקדמה בסך 570 ₪.


ביטול רישום
במקרה של ביטול הרשמה על ידי ההורים דמי ההרשמה לא יוחזרו.
המקדמה ודמי ביטוח תאונות אישיות יוחזרו רק למגישים טופס בקשה לביטול רישום במייל ובהתאם לנוהלי משרד העבודה והרווחה.

 

רישום למשרד העבודה והרווחה ו/או השתתפות המדינה בשכר הלימוד, לאחר הודעה על קבלת ילד למשפחתון:
במסגרת מדיניות המשרד לעידוד שילוב הורים בשוק העבודה, תינתן תמיכה ממשלתית לילדים השוהים במשפחתון או לחלופין לילדים שעברו וועדה במחלקות הרווחה.
דרגת ההשתתפות נקבעת על בסיס חישוב רמת הכנסה לנפש במשפחה, על פי מבחני התמיכה שמפרסם משרד העבודה והרווחה.
בקשות לרישום ו/ או קבלת תמיכה יוגשו על ידי ההורים באופן עצמאי על ידי מילוי שאלון הרשמה לתשפ"ג דרך אתר האינטרנט בלבד. ההנחיות בנוגע להרשמה מופיעות באתר המשרד. לאתר המשרד - לחצו כאן

לבירורים במשרד העבודה והרווחה ניתן לפנות למוקד טלאול לטלפון: 1-2222-969 או 2969*
מילוי השאלון הינו חובה, אף אם ההורים מוותרים על בחינת זכאותם לתמיכה.
שימו לב: אי קליטת ילד במערכת הממוחשבת של משרד העבודה והרווחה, תמנע קליטת הילד במשפחתון בתחילת שנת הלימודים.