דלג לתוכן העמוד

רישום למשפחתונים בפיקוח עירוני לשנת תש"פ

​​הרשמה למשפחתונים המוכרים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בעלי סמל בתוקף, לשנת הלימודים תש"פ 2020-2019