דלג לתוכן העמוד

חיפוש מסגרות עד גיל 3

מובהר בזאת כי עיריית ירושלים אינה אחראית על מסגרות החינוך הפרטיות המפורסמות באתר העירוני ואינה מפקחת על התנהלותן. מובהר בזאת כי עיריית ירושלים ו/או מי מטעמה אינם צד להתקשרות בין המסגרת החינוכית הפרטית לבין לקוחותיה וכי לא קמה כל אחריות של העירייה ו/או מי מטעמה כלפי המסגרת וכלפי הלקוחות מכוח חוק ו/או על פי כל דין.