דלג לתוכן העמוד

מינהלים קהילתיים

בירושלים 31 מינהלים קהילתיים הפרוסים בשכונות העיר ונותנים מענה לכלל התושבים בעיר.

מהו מינהל קהילתי?

מינהל קהילתי הוא תאגיד מעין עירוני שכונתי, המשמש כלי עירוני משלים לניהול העיר ולהתמודדות משותפת עם אתגריה.

למינהל הקהילתי שלושה תפקידים מרכזיים

  1. לספק שירותים שכונתיים-מקומיים לתושבים בתחומי פנאי, תרבות, תכנון אורבאני ועוד, בהתאם למדיניות העירונית.
  2. להיות הגורם המקשר בין העירייה לבין תושבי השכונה.
  3. לפתח את חיי הקהילה בשכונה: פלטפורמה להתארגנות קהילתית, יצירת הזדמנויות למפגש וליוזמות קהילתיות והצמחת מנהיגות מקומית מובילה ומשפיעה.

בראש המינהל הקהילתי עומדת הנהלה ציבורית המייצגת את הרשות המקומית ואת קבוצת התושבים שנבחרו לפעול בהנהלת המינהל הקהילתי. התושבים נבחרים בבחירות דמוקרטיות, כלליות או סגורות. ההנהלה היא בעלת הסמכות המשפטית לקביעת המדיניות ותוכניות העבודה של המינהל הקהילתי.

רשימת המינהלים הקהילתיים בירושלים

בירושלים 31 מינהלים קהילתיים הפרוסים בשכונות העיר ונותנים מענה לכלל התושבים בעיר.