דלג לתוכן העמוד

שינוי מחזיקים בנכס

את הארנונה חייב לשלם מי שגר או מחזיק בדירה או בנכס. החובה לעדכן את העירייה לגבי מי גר או מחזיק בנכס מוטלת על המחזיקים ועל בעלי הנכס. ​

​חשוב מאוד ש בעל הנכס וכל מי שעוזב או נכנס לדירה או לנכס ימסור לעירייה, במועד, הודעה על שינוי בזהות המתגוררים או המחזיקים בדירה או בנכס. מחזיק  שלא הודיע לעירייה על עזיבת הנכס ודאג להעביר את חיוב הארנונה משמו, ימשיך להיות מחויב בתשלומי הארנונה והעירייה תנקוט נגדו בהליכי אכיפה לתשלום החוב ולעירייה סמכות לדרוש מבעלים של דירה או נכס לשלם את הארנונה, אם לא נמסרה הודעה בזמן. שינוי הרישום בעירייה, המאפשר לפנות בבקשת הנחה או לקבל תו חנייה אזורי הוא פשוט, אינו כרוך בתשלום, ואפשר לעשותו גם באמצעות הטופס המקוון, בלי להגיע לבניין

את המסמכים ניתן לשלוח באמצעות הטופס המקוון, או למייל: Megurim@jerusalem.muni.il

לטופס המקוון- לחצו כאן