דלג לתוכן העמוד

שינוי מחזיקים בנכס

את הארנונה חייב לשלם מי שגר או מחזיק בדירה או בנכס. החובה לעדכן את העירייה לגבי מי גר או מחזיק בנכס מוטלת על המחזיקים ועל בעלי הנכס. ​

לעירייה סמכות לדרוש מבעלים של דירה או נכס לשלם את הארנונה, אם לא נמסרה הודעה על שינוי המחזיק במועד ובכתב לכן, חשוב מאוד לעדכן את העירייה במועד השינוי או בסמוך לכך.

חשוב מאוד שבעל הנכס וכל מי שעוזב או נכנס לדירה או לנכס ימסור לעירייה, במועד, הודעה על שינוי בזהות המתגוררים או המחזיקים בדירה או בנכס. מחזיק שלא הודיע לעירייה על עזיבת הנכס ודאג להעביר את חיוב הארנונה משמו, ימשיך להיות מחויב בתשלומי הארנונה והעירייה תנקוט נגדו בהליכי אכיפה לתשלום החוב ולעירייה סמכות לדרוש מבעלים של דירה או נכס לשלם את הארנונה, אם לא נמסרה הודעה בזמן.

לטופס המקוון - לחצו כאן