דלג לתוכן העמוד

צו המיסים

​​"צו המיסים" כולל את אופן קביעת חיוב הארנונה לנכסים ולקרקעות תפוסות לכל שנת מס, וכלולות בו הגדרות האזורים, הבניינים, הסיווגים ואופן חישוב השטח, לרבות פירוט מלא של סוגי האזורים לכל גוש וחלקה בעיר, השימושים והתעריפים לכל שימוש ואזור.

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

צו המיסים לשנת 2021   צו המיסים לשנת 2021
דברי הסבר למועצת העירייה הטלת ארנונה לשנת 2021   דברי הסבר למועצת העירייה הטלת ארנונה לשנת 2021

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

צו המיסים לשנת 2020   צו המיסים לשנת 2020
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2020   החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2020
בקשה להעלאה חריגה לשנת 2020 ואישור השרים   בקשה להעלאה חריגה לשנת 2020 ואישור השרים

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

צו המיסים לשנת 2019   צו המיסים לשנת 2019

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

בקשה להעלאה חריגה לשנת 2018 ואישור השרים   בקשה להעלאה חריגה לשנת 2018 ואישור השרים
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2018   החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2018
צו המיסים לשנת 2018   צו המיסים לשנת 2018

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

בקשה להעלאה חריגה לשנת 2017 ואישור השרים   בקשה להעלאה חריגה לשנת 2017 ואישור השרים
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2017   החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2017
צו המיסים לשנת 2017   צו המיסים לשנת 2017

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

בקשה להעלאה חריגה לשנת 2016 ואישור השרים   בקשה להעלאה חריגה לשנת 2016 ואישור השרים
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2016   החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2016
צו המיסים לשנת 2016   צו המיסים לשנת 2016

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

בקשה להעלאה חריגה לשנת 2015 ודחיית הבקשה   בקשה להעלאה חריגה לשנת 2015 ודחיית הבקשה
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2015   החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2015
צו המיסים לשנת 2015   צו המיסים לשנת 2015

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

בקשה להעלאה חריגה לשנת 2014 ואישור השרים   בקשה להעלאה חריגה לשנת 2014 ואישור השרים
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2014   החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2014

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

בקשה להעלאה חריגה ואישור השרים לשנת 2013   בקשה להעלאה חריגה ואישור השרים לשנת 2013
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה בשנת 2013   החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה בשנת 2013
צו המיסים לשנת 2013   צו המיסים לשנת 2013

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

בקשה להעלאה חריגה ואישור השרים לשנת 2012   בקשה להעלאה חריגה ואישור השרים לשנת 2012
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה בשנת 2012   החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה בשנת 2012
צו המיסים לשנת 2012   צו המיסים לשנת 2012

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה בשנת 2011   החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה בשנת 2011
צו המיסים לשנת 2011   צו המיסים לשנת 2011