דלג לתוכן העמוד

תעריפים ותשלומים

חיובי הארנונה בירושלים נקבעים על פי השימוש בנכס בפועל, בהתאם להחלטת מועצת עיריית ירושלים על הטלת ארנונה כללית בתחום עיריית ירושלים. תעריפי הארנונה מעודכנים לשנת 2021.​ פירוט מלא לרבות הגדרות, ניתן למצוא ב"צו המיסים". החיוב הסופי ייקבע לפי שטח הנכס והשימוש בו .

מידע על אפשרויות תשלום הארנונה במסלולים השונים​ בהתאם לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה (אלא אם מועצת העירייה קבעה מועד אחר). תשלום מעבר ל-30 יום מהמועד האמור נושא הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש''מ - 1980.

זהירות! כל דחייה של תשלומי הארנונה עלולה להוביל לנקיטת צעדי אכיפה דוגמת הגשת תביעות משפטיות ו/או עיקולי מיטלטלין, חשבונות בנק, משכורת, דמי שכירות ועוד.

נקיטה בדרך של ''נחכה ונראה'' תסתבר כיקרה מאוד עבורך (תשלומי שכר טרחת עורך דין מטעם העירייה, אגרות בית המשפט והוצאה לפועל) ובלתי נעימה גם מבחינת העירייה. הגשת בקשה להנחה או הגשת השגה בנוגע לחיוב אינן מאפשרות דחיית התשלומים, וכל טענה מסוג זה דינה להדחות.

לנוחותך, העמידה העירייה מגוון מסלולי תשלום, המאפשרים פריסה נוחה של החוב.