דלג לתוכן העמוד

תעודת אישור היעדר חובות לעירייה

תעודת היעדר חובות לעירייה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות​

לצורך שינוי רישום אצל רשם המקרקעין

שינוי רישום הזכויות אצל רשם המקרקעין (טאבו או מינהל) מחייב, בין היתר, קבלת תעודת היעדר חובות לעירייה.

​קבלת התעודה מותנית בסילוק של כל חוב הנוגע לנכס (ארנונה, היטל השבחה, סלילה, תיעול וכדומה). לקבלת התעודה יש למלא טופס מקוון באתר העירייה - לחצו כאן, לשלם את החובות וכן לשלם אגרה בגין הפקת התעודה.

זמן הטיפול בבקשות המופנות לגורמים השונים, בהם היטלי השבחה, משתנה מתיק לתיק בהתאם למורכבות ולעומסים ויכול להמשך עד 60 יום, הודעת מערכת בנוגע לטיפול בתיק תשלח אליכם באופן מקוון למייל או לנייד שתעדכנו בבקשה לתעודת העדר חובות.

חשוב לדעת, תשלום החובות ואגרת התעודה נעשה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד.

לשם הנפקת התעודה יש להמציא לעירייה את הסכם המכר ונסח הרישום (בהיעדר טאבו, יש להמציא אישור זכויות).

לאחר סיום הטיפול, תשלח אליך התעודה באופן מקוון לכתובת המייל שעודכנה בפרטי מגיש הבקשה בטופס המקוון.

במקרים בהם ישלח האישור ישירות לטאבו באמצעות ממשק מקוון, תשלח אליך הודעה מתאימה לכתובת המייל שעודכנה בפרטי מגיש הבקשה בטופס המקוון.

דף הסבר תעודת העדר חובות - מגורים - לחצו כאן

דף הסבר תעודת העדר חובות - לא למגורים - לחצו כאן

 

לצורך קבלת תעודה לצורך רישום למשכנתא

המבקש לקבל תעודה לצורך רישום משכנתא ימציא אישור הרשות המקומית על היעדר חובות (לפי סעיף 324 לפקודת העיריות).

קבלת התעודה מותנה בסילוק כל חובות הארנונה החלים על הנכס, וכן תשלום היטלי הסלילה והתיעול החלים עליו. תעודה זו אינה מהווה אישור להעברת זכויות הבעלות על הנכס.

זמן הטיפול בבקשות המופנות לגורמים השונים, בהם היטלי השבחה, משתנה מתיק לתיק בהתאם למורכבות ולעומסים ויכול להמשך עד 60 יום, הודעת מערכת בנוגע לטיפול בתיק תשלח אליכם באופן מקוון למייל או לנייד שתעדכנו בבקשה לתעודת העדר חובות.

לאחר סיום הטיפול, תשלח אליך התעודה באופן מקוון לכתובת המייל שעודכנה בפרטי מגיש הבקשה בטופס המקוון.

במקרים בהם ישלח האישור ישירות לטאבו באמצעות ממשק מקוון, תשלח אליך הודעה מתאימה לכתובת המייל שעודכנה בפרטי מגיש הבקשה בטופס המקוון.

דף הסבר תעודת העדר חובות למשכנתא - מגורים - לחצו כאן

דף הסבר תעודת העדר חובות למשכנתא - לא למגורים - לחצו כאן