דלג לתוכן העמוד

הנחה לנכס ריק

נכס ריק מכל אדם וחפץ שאין משתמשים בו לפחות 30 ימים ברציפות, ניתן לקבל בגינו הנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד 6 חודשים.

הנחה זו מוגבלת פעם אחת לתקופת בעלות אחת.

 

אישורים נדרשים:

  • יש למלא הטופס המתאים ולצרף חשבונות חשמל ומים לתקופה הרלבנטית.

  • לתשומת לבך, נכס שיעודו לא למגורים, יש להחתים עורך דין / רשם בית המשפט על טופס הבקשה לתקופה הרלבנטית.