דלג לתוכן העמוד

הנחה מטעמי הכנסה

הנחה בארנונה מטעמי הכנסה מוענקת בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסותיהן בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר או ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת.

ב"מספר נפשות בדירה" הכוונה היא למשפחה. שותפים בדירה יבחנו כל אחד בנפרד. 

 

חשוב לדעת,

  • ההנחה מוגבלת לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הדירה (למעט לגבי דירה בשטח מעל 100 מ"ר, בה מתגוררת משפחה מעל 10 נפשות. בדירה כזו תחושב ההנחה לפי 10 מ"ר לנפש. לדוגמא, אם בדירה 11 נפשות, תוגבל ההנחה לעד 110 מ"ר).
  • בדירה ששטחה מעל 160 מ"ר לא תוענק הנחה כלל, אלא אם הדירה מוחזקת על ידי משפחה לה 13 ילדים או יותר.

 

לתשומת לבכם

במידה שבדירה מחזיקים מס' שותפים הזכאים להנחה, כדאי להגיש את בקשות ההנחה של כל השותפים ביחד, והנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה. בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק אם הומצא ייפוי כוח מתאים.

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

האישורים הנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הינם הבסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, ובמקרים מסוימים יתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים. להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. עיריית ירושלים שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות.

 

לטופס הבקשה לקבלת הנחה מטעמי הכנסה - לחצו כאן