דלג לתוכן העמוד

ארנונה לשנת 2020

מועצת העירייה, בישיבתה מיום כ"ד בסיוון התשע"ט, 27.6.19 , החליטה על הטלת הארנונה לשנת הכספים 2020, בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג- 1992, על פי העלאת החובה שיעור של % 2.58. בימים אלה מחולקות הודעות התשלום השנתיות.

תשלום מראש

מועד אחרון לתשלום ללא ריבית והצמדה, יום חמישי, ד' בשבט תש"ף 30.1.2020.

הסדר הוראת קבע

התשלומים בהסדר הוראת קבע יערכו בשנת 2020 ב-12 תשלומים צמודים למדד החל מחודש ינואר 2020. מי ששילם בשנת 2019 את הארנונה בהסדר הוראת קבע, ההסדר יימשך אוטומטית גם בשנת 2020, אלא אם תימסר לעירייה הודעה אחרת. לנוחיותכם, ניתן לקבוע את מועד התשלום ל 1- או ל- 10 לכל חודש.

מידע בנושא ארנונה

כל המידע בנושא ארנונה, כגון: החלטות מועצה, צו המיסים, פירוט ההנחות, תשלומים וטפסים מקוונים, נמצא באתר העירייה

רוצים לקבל את הארנונה גם במייל?

להרשמה לקבלת השירות ללא עלות לחצו כאן

מענה טלפוני

02-6296333 - בימים ראשון עד חמישי, בשעות 15:30-8:00 וכן בשעות 18:00-16:00.

מענה טלפוני ממוחשב 02-6296000, לתשלומים בכרטיסי אשראי.

קבלת קהל

קבלת קהל בכיכר ספרא באמצעות זימון תור מראש בלבד, באתר העירייה או במוקד זימון תורים 3552*

שעות קבלת קהל

בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי בין השעות 13:00-8:00, ימי שלישי בין השעות 18:00-15:00.

לנוחיותכם, ביום חמישי, ד' בשבט תש"ף 30.1.20, תתקיים קבלת קהל בשעות 18:00-8:00 ברציפות.