דלג לתוכן העמוד

החלטות ועדת הערר בארנונה

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

החלטות ועדת הערר לחודש ינואר 2023   החלטות חודש ינואר 2023.PDF
החלטות ועדת הערר לחודש פברואר 2023   החלטות חודש פברואר 2023.PDF
החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2023   החלטות חודש מרץ 2023.PDF
החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2023   החלטות חודש אפריל 2023.PDF
החלטות ועדת הערר לחודש מאי 2023   החלטות חודש מאי 2023.PDF

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

החלטות ועדת הערר לחודש ינואר 2022   החלטות ועדת הערר לחודש ינואר 2022
החלטות ועדת הערר לחודש פברואר 2022   החלטות ועדת הערר לחודש פברואר 2022
החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2022   החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2022
החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2022   החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2022
החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2022 - חלק 2   החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2022 - חלק 2
החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2022 - חלק 3   החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2022 - חלק 3
החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2022 - חלק 4   החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2022 - חלק 4
החלטות ועדת הערר לחודש מאי 2022   החלטות ועדת הערר לחודש מאי 2022
החלטות ועדת הערר לחודש יוני 2022   החלטות חודש יוני 2022.PDF
החלטות ועדת הערר לחודש אוקטובר 2022   החלטות חודש אוקטובר 2022.PDF
החלטות ועדת הערר לחודש נובמבר 2022   החלטות חודש נובמבר 2022.PDF
החלטות ועדת הערר לחודש דצמבר 2022   החלטות חודש דצמבר 2022.PDF

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

החלטות ועדת הערר לחודש פברואר 2021   החלטות ועדת הערר לחודש פברואר 2021
החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2021   החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2021
החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2021 - חלק 2   החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2021 - חלק 2
החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2021   החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2021
החלטות ועדת הערר לחודש מאי 2021   החלטות ועדת הערר לחודש מאי 2021
החלטות ועדת הערר לחודש יוני 2021   החלטות ועדת הערר לחודש יוני 2021
החלטות ועדת הערר לחודש אוגוסט 2021   החלטות ועדת הערר לחודש אוגוסט 2021
החלטות ועדת הערר לחודש דצמבר 2021   החלטות ועדת הערר לחודש דצמבר 2021

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

החלטות ועדת הערר לחודש ינואר 2020   החלטות ועדת הערר לחודש ינואר 2020
החלטות ועדת הערר לחודש פברואר 2020   החלטות ועדת הערר לחודש פברואר 2020
החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2020   החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2020
החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2020   החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2020
החלטות ועדת הערר לחודש מאי 2020   החלטות ועדת הערר לחודש מאי 2020
החלטות ועדת הערר לחודש יוני 2020   החלטות ועדת הערר לחודש יוני 2020
החלטות ועדת הערר לחודש יולי 2020   החלטות ועדת הערר לחודש יולי 2020
החלטות ועדת הערר לחודש אוגוסט 2020   החלטות ועדת הערר לחודש אוגוסט 2020
החלטות ועדת הערר לחודש אוגוסט 2020 - המשך   החלטות ועדת הערר לחודש אוגוסט 2020 - המשך
החלטות ועדת הערר לחודש ספטמבר 2020   החלטות ועדת הערר לחודש ספטמבר 2020

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

החלטות חודש ינואר 2019   החלטות חודש ינואר 2019
החלטות חודש פברואר 2019   החלטות חודש פברואר 2019
החלטות חודש מרץ 2019   החלטות חודש מרץ 2019
החלטות חודש אפריל 2019   החלטות חודש אפריל 2019
החלטות חודש מאי 2019   החלטות חודש מאי 2019
החלטות חודש יוני 2019   החלטות חודש יוני 2019
החלטות חודש יולי 2019   החלטות חודש יולי 2019
החלטות חודש אוגוסט 2019   החלטות חודש אוגוסט 2019
החלטות חודש אוקטובר 2019   החלטות חודש אוקטובר 2019
החלטות חודש נובמבר 2019   החלטות חודש נובמבר 2019
החלטות חודש דצבמר 2019   החלטות חודש דצמבר 2019
החלטות חודש דצמבר 2019 - חלק ב   החלטות חודש דצמבר 2019 - חלק ב

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

החלטות חודש ינואר 2018   החלטות ועדת הערר לחודש ינואר 2018
החלטות חודש פברואר 2018   החלטות ועדת הערר לחודש פברואר 2018
החלטות חודש מרץ 2018   החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2018
​החלטות חודש אפריל 2018   החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2018
החלטות חודש יוני 2018   החלטות ועדת הערר לחודש יוני 2018
​החלטות חודש יולי 2018   החלטות ועדת הערר לחודש יולי 2018
החלטות חודש אוגוסט 2018   החלטות ועדת הערר לחודש אוגוסט 2018
החלטות חודש ספטמבר 2018   החלטות ועדת הערר לחודש ספטמבר 2018
החלטות חודש אוקטובר 2018   החלטות ועדת הערר לחודש אוקטובר 2018
החלטות חודש נובמבר 2018   החלטות ועדת הערר לחודש נובמבר 2018
החלטות חודש דצמבר 2018   החלטות ועדת הערר לחודש דצמבר 2018

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

החלטות חודש ינואר 2017   החלטות ועדת הערר לחודש ינואר 2017
החלטות חודש פברואר 2017   החלטות ועדת הערר לחודש פברואר 2017
החלטות חודש מרץ 2017   החלטות ועדת הערר לחודש מרץ 2017
החלטות חודש אפריל 2017   החלטות ועדת הערר לחודש אפריל 2017
החלטות חודש מאי 2017   החלטות ועדת הערר לחודש מאי 2017
החלטות חודש יוני 2017   החלטות ועדת הערר לחודש יוני 2017
החלטות חודש יולי 2017   החלטות ועדת הערר לחודש יולי 2017
החלטות חודש אוגוסט 2017   החלטות ועדת הערר לחודש אוגוסט 2017
החלטות חודש ספטמבר 2017   החלטות ועדת הערר לחודש ספטמבר 2017
החלטות חודש אוקטובר 2017   החלטות ועדת הערר לחודש אוקטובר 2017
החלטות חודש נובמבר 2017   החלטות ועדת הערר לחודש נובמבר 2017
​​החלטות חודש דצמבר 2017   החלטות ועדת הערר לחודש דצמבר 2017

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

החלטות חודש ינואר 2016   החלטות חודש ינואר 2016
החלטות חודש פברואר 2016   החלטות חודש פברואר 2016
החלטות חודש מרץ 2016   החלטות חודש מרץ 2016
החלטות חודש אפריל 2016   החלטות חודש אפריל 2016
החלטות חודש מאי 2016   החלטות חודש מאי 2016
החלטות חודש יוני 2016   החלטות חודש יוני 2016
החלטות חודש יולי 2016   החלטות חודש יולי 2016
החלטות חודש אוגוסט 2016   החלטות חודש אוגוסט 2016
החלטות חודש ספטמבר 2016   החלטות חודש ספטמבר 2016
החלטות חודש אוקטובר 2016   החלטות חודש אוקטובר 2016
החלטות חודש נובמבר 2016   החלטות חודש נובמבר 2016
החלטות חודש דצמבר 2016   החלטות חודש דצמבר 2016

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

החלטות חודש ינואר 2015   החלטות חודש ינואר 2015
החלטות חודש פברואר 2015   החלטות חודש פברואר 2015
החלטות חודש מרץ 2015   החלטות חודש מרץ 2015
​החלטות חודש אפריל 2015   ​החלטות חודש אפריל 2015
החלטות חודש מאי 2015   החלטות חודש מאי 2015
החלטות חודש יוני 2015   החלטות חודש יוני 2015
החלטות חודש יולי 2015   החלטות חודש יולי 2015
החלטות חודש אוגוסט 2015   החלטות חודש אוגוסט 2015
החלטות חודש ספטמבר 2015   החלטות חודש ספטמבר 2015
החלטות חודש אוקטובר 2015   החלטות חודש אוקטובר 2015
החלטות חודש נובמבר 2015   החלטות חודש נובמבר 2015
החלטות חודש דצמבר 2015   החלטות חודש דצמבר 2015

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

​החלטות חודש ינואר 2014   ​החלטות חודש ינואר 2014
החלטות חודש פברואר 2014   החלטות חודש פברואר 2014
החלטות חודש מרץ 2014   החלטות חודש מרץ 2014
החלטות חודש אפריל 2014   החלטות חודש אפריל 2014
החלטות חודש מאי 2014   החלטות חודש מאי 2014
החלטות חודש יוני 2014   החלטות חודש יוני 2014
החלטות חודש יולי 2014   החלטות חודש יולי 2014
החלטות חודש אוגוסט 2014   החלטות חודש אוגוסט 2014
החלטות חודש ספטמבר 2014   החלטות חודש ספטמבר 2014
החלטות חודש אוקטובר 2014   החלטות חודש אוקטובר 2014
החלטות חודש נובמבר 2014   החלטות חודש נובמבר 2014
החלטות חודש דצמבר 2014   החלטות חודש דצמבר 2014

 

החלטות לפי חודש

קובץ ההחלטה

החלטות חודש אוקטובר 2013   החלטות חודש אוקטובר 2013
החלטות חודש נובמבר 2013   החלטות חודש נובמבר 2013
החלטות חודש דצמבר 2013   החלטות חודש דצמבר 2013
​החלטות בתאריכים: 7/12-9/13   ​החלטות בתאריכים: 7/12-9/13
החלטות נוספות בתאריכים 7/12-9/13​​   החלטות נוספות בתאריכים 7/12-9/13​​