דלג לתוכן העמוד

שירותים דיגיטלים - היועץ המשפטי

ניתן להגיש בקשה לקבלת חומרי חקירה מתיק שהוגש בו כתב אישום מאגף התביעה העירונית לפי סע' 74 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ''ב-1982, ע"י מילוי בקשה בטופס בלבד.