דלג לתוכן העמוד

שירותים דיגיטלים - הנחות לבעלי עסקים

הנחה בארנונה לבית עסק בהתאם לתנאים. ההנחה תינתן לזכאי עד לשיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינתן לגבי 40 מ''ר ראשונים של שטח העסק.

​נכה צה''ל, המנהל בית-עסק והוא פטור מתשלום מקדמות למס הכנסה לפי סעיפים 174 – 181 לפקודת מס הכנסה – זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66%.

המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 1 באפריל באותה שנה בה תוגש הבקשה.


לתשלום דוח בכרטיס אשראי ניתן להתקשר למספר 02-6296000 או למספר 072-2457333.