דלג לתוכן העמוד

מובליאי נכסים בע"מ

הקמת מבנה משרדים של חברת מובילאיי

 

מספר הבקשה : 2016/1244.4
מהות הבקשה: הקמת מבנה משרדים של חברת מובילאיי - 9 קומות משרדים וגג טכני.
כתובת האתר: שלמה מומו הלוי -קריית המדע הר החוצבים (פינת שד' גולדה מאיר)
גוש: 30539
חלקה: 31 / 21 ( ישן )

מטרת ההודעה:
ידוע הציבור בדבר שינוי מנספח הבינוי ע"י הגדלת תכסית המבנים בקמפוס ובניית
מבנים בני 9 קומות, במקום 10 קומות ובניית מבנה בן 9 קומות במקום מגדל בן 30
קומות.
ניתן לעיין במסמכי הבקשה בארכיב רישוי בניה בבניין 1 קומה 0 בימים א',ב',ג'
בין השעות 9:00 ל- 13:00 .

כמוכן ניתן לצפות בעותק סרוק של הבקשה להיתר- לחצו כאן