דלג לתוכן העמוד

מצלמות אכיפה נייחות בסמוך לנתיבי התחבורה הציבורית

עיריית ירושלים, הציבה מצלמות תנועה נייחות ואוטומטיות ברחובות שבהם קיימים נתיבי תחבורה ציבורית בעיר.

 

לתשומת לב ציבור הנוסעים, החל מתאריך 01/02/2020 וכחלק מתוכנית מקיפה של משרד התחבורה ועיריית ירושלים לייעול מערך התחבורה בעיר ולאחר שהוסדרה החקיקה בנושא, נכנסו לפעולה מצלמות אכיפה נייחות הפזורות ברחבי העיר בסמוך לנתיבי התחבורה הציבורית. שעור הקנס בגין שימוש אסור בנתיב תחבורה ציבורית הינו 500 ₪.

סעיף 27 א1 לפקודת התעבורה מקנה לרשויות מקומיות סמכות לבצע אכיפה כנגד שימוש שלא כדין בנתיבי תחבורה ציבורית. מתוקף סמכות זאת, עיריית ירושלים, הציבה מצלמות תנועה נייחות ואוטומטיות ברחובות שבהם קיימים נתיבי תחבורה ציבורית בעיר.

הודעת תשלום קנס - הודעה בהתאם לסעיף 228 לחוק סדר הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בשל עבירת קנס.

בהודעה מצוינים תיאור העובדות המהוות את העבירה, דרכי הפעולה העומדות בפני מקבל ההודעה, שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום.

 

רחוב דוד רמז

א'-ה' 06:00-20:00

ו' 06:00 – 15:00