דלג לתוכן העמוד

הודעה על עדכון תעריף אגרת חניה מוסדרת בירושלים

תעריפי שעת חניה עודכנו והחל מיום 15.8.2019, י"ד באב תשע"ט, יעמוד תעריף אגרת חניה מוסדרת בעיר ירושלים על 5.80 ₪

 

בהתאם לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחניתו), התשכ"א - 1960

תעריפי החניה יעודכנו בכל אמצעי התשלום העומדים לרשות התושבים במכשיר איזיפארק ובאמצעות מכשיר סלולר. בכל מקום המופיע תעריף אגרת חניה יתוקן לתעריף הנכון המעודכן. המחיר  במקום 5.70 ₪ - 5.80 ₪ לשעה  ובתעריף היומי : במקום 17.1 ₪ - 17.40 ₪ 

למחזיקי כרטיס תושב ירושלמי בעלי מכשיר איזיפארק או המשלמים באמצעות מכשיר הסלולר, תינתן 20% הנחה לשעת חניה מהמחיר המעודכן.

נהג יקר, חנה רכבך כחוק והימנע מקבלת דוחות חניה.