דלג לתוכן העמוד

הודעה לציבור בדבר כוונה לשנות שם רחוב בירושלים

שינוי שם רחוב הקבלן - בשכונת הר נוף

עיריית ירושלים מודיעה בזאת על פי סעיף 235 א' לפקודת העיריות [נוסח חדש] על כוונתה לשנות את שם הרחוב

שינוי שם רחוב הקבלן לרחוב על שם הרב עובדיה יוסף.

להשמעת טענות בכתב בעניין שינוי השם

ניתן לפנות ליונה רוט - מזכירת ועדת שמות

בדוא"ל: RTYONA@jerusalem.muni.il

ו/או בכתובת: עיריית ירושלים כיכר ספרא 1, 9100707

עד ליום שלישי, כ"ג בתשרי תש"ף 22.10.19