דלג לתוכן העמוד

הודעה בדבר מקום ציבורי בעיריית ירושלים שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998