דלג לתוכן העמוד

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

עיריית ירושלים מקדמת בברכה ובשמחה הקמה של סוכות על הקרקע בלבד במרחב הציבורי.

לאור הרצון לאפשר הקמת סוכות ככל הניתן במרחב הציבורי, לצד שמירה על בטיחות, בטחון, יציבות הסוכה ומעברים פתוחים ונגישים לציבור, הקימה עיריית ירושלים צוות מטה באגף אכיפה
ושיטור, בשיתוף גורמים נוספים, לרבות מהנדס העיר, מנהל תפעול והתביעה העירונית. כל זאת, למען בחינה ומתן היתרים זמניים להקמת סוכות במרחב הציבורי.

עיריית ירושלים, פועלת להסדרת הקמת סוכות במרחב הציבורי, טרם תקופת החגים הקרבה ובאה. הסדרת הקמת הסוכות, מתבצע ת בהנחיית התביעה העירונית, ביחד עם מהנדס העיר, סמנכ"ל תפעול
ובשיתוף פעולה מלא עם אגף אכיפה ושיטור ואגף רישוי ופיקוח. במסגרת ההסדרה, מונה פרויקטור ייעודי באגף אכיפה ושיטור אשר יקבל בקשות להקמת סוכות ברשות הרבים
על ידי גופים ועסקים המעוניינים בכך. בנוסף, הוסדר נוהל ייעודי המפרט את דרישות הבטיחות השונות בנוגע להקמת הסוכות וזאת בתיאום עם משטרת ישראל. עם קבלת הבקשה, ינחו הגורמים המקצועיים את המבקשים, ויוודאו כי הסוכה המבוקשת עומדת בקריטריונים, ואינה מהווה סכנה לשוהים בה והפרעה במרחב הציבורי.

יוזמה זו, באה לקדם דיאלוג עם הקהילות ובעלי העסקים בעיר, וזאת במטרה לאפשר ככל הניתן הקמת סוכות לשימוש ולרווחת הציבור, תוך הבטחת שלומם ובטיחותם של כלל משתמשי המרחב הציבורי.
לצד הסדרת הסוגיה, תפעיל העירייה כוח משימה ייעודי, אשר יפעל בזמן אמת נגד סוכות לא בטיחותיות אשר יוקמו ברחבי העיר.

יודגש כי בניית סוכות על קונסטרוקציות באוויר אסורה לבתים פרטיים. תבוצע אכיפה משמעותית ומיידית כנגד כל חסימה של מרחב ציבורי ו/או בניית סוכות עם קונסטרוקציה באוויר.

אולי יעניין אותך