דלג לתוכן העמוד

קול קורא להחזר כספי לעסקים ירושלמיים

קול קורא להחזר כספי לעסקים ירושלמיים בגין עלויות פתיחת תיק/ טיפול בתיק/ בנית תכנית עסקית לשם קבלת הלוואה בגין משבר הקורונה

 

מספר המענקים מוגבל. במקרה של כמות זכאים גבוהה מעבר לתקצוב המוקצה על ידי העירייה,
חלוקת המענקים תהיה על בסיס כל הקודם זוכה.

קול קורא להחזר כספי לעסקים ירושלמיים בגין עלויות פתיחת תיק/ טיפול
בתיק/ בנית תכנית עסקית לשם קבלת הלוואה בגין משבר הקורונה
האגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים מזמין בעלי עסקים, העונים על הקריטריונים בקול קורא
זה, להגיש בקשה לקבלת מענק להחזר כספי של עד 500 ש"ח לעסקים ירושלמיים בלבד בגין
עלויות פתיחת תיק לקבלת הלוואה ו/או דמי טיפול בתיק )שאינו ריבית( ו/או עלות בנית תכנית
עסקית הנדרשת לשם קבלת ההלוואה.

העסקים הזכאים לקבלת ההחזר יענו על כלל הקריטריונים הבאים גם יחד:

1 .עסקים שהגישו בקשה לקבלת הלוואה ושילמו בגין הגשת הבקשה את אחת מהעלויות
הבאות: עלות פתיחת תיק לקבלת הלוואה ו/או דמי טיפול בתיק (שאינו ריבית) ו/או
עלות בנית תכנית עסקית הנדרשת לשם קבלת ההלוואה.
2 .הגשת הבקשה ללקיחת ההלוואה הינה בתקופת משבר הקורונה בארץ (החל מיום
2020/3/12 ועד לסיום המשבר בהתאם להגדרת משרד הבריאות.)
3 .עסקים שמקום מושבם רשום בעיר ירושלים ושמרכז פעילותם בירושלים ואינם חלק
מרשת ארצית (סניף בניהול הרשת), ולמעט זכיינים ירושלמים עצמאיים אשר יהיו זכאים
להגיש בקשה.
4 .עסקים שאינם נמנים עם העסקים הבאים: מפעלי תעשייה, מרכולים, סופרמרקטים,
מאפיות, חנויות פארם, ענפי הטואלטיקה וחומרי הניקיון.
עסקים המעוניינים יתבקשו להציג את חשבונית התשלום בגין פתיחת תיק לקבלת הלוואה/
תשלום דמי טיפול בתיק/בניית תכנית עסקית לקבלת ההלוואה.

חשבונית התשלום צריכה להיות החל מתאריך 2020/03/12 ובמהלך תקופת משבר הקורונה
בארץ.
את הבקשות והמסמכים יש להעביר באמצעות הדוא"ל במהלך תקופת המשבר ועד 60 יום לאחר
kidum_asakim@jerusalem.muni.il :אל לעיל כאמור סיומו
מספר המענקים מוגבל. במקרה של כמות זכאים גבוהה מעבר לתקצוב המוקצה על ידי העירייה ,
חלוקת המענקים תהיה על בסיס כל הקודם זוכה.
תשלום המענק כפוף להמצאת המסמכים הבאים: חשבונית מס, טופס הרשאה להעברת כספים
לבנק, אישור ניהול תקין, אישור ניכוי מס במקור וכל מסמך אחר הדרוש לצורך תשלום ע"פ נהלי
העירייה.

 

לפרטים ולמידע נוסף היכנסו>>