דלג לתוכן העמוד

שימוש חורג לעסקים

במקרה שהסתבר כי בקשה לרישיון עסק מהווה, על פי חוק התכנון והבניה, שימוש חורג מתב''ע או מהיתר בנייה, חובה על בעל העסק להגיש בקשה להיתר לשימוש חורג בנוסף לבקשה לרישיון עסק

 

החל מתאריך 1.2.2020 בקשות לשימוש חורג יוגשו רק באמצעות המערכת המקוונת של רישוי בנייה הבקשות יטופלו על-ידי אגף קידום עסקים כמקובל.

לצורך הגשת בקשה מקוונת יש לקבל שם משתמש וסיסמה.

שימו לב- למי שאין שם משתמש וסיסמה - יש לפנות לגברת צופיה טויטו באמצעות דואר אלקטרוני tttzoit@jerusalem.muni.il בצירוף מסמכי רישיון הנדסאי/אדריכל וכדומה

04/02/2020