דלג לתוכן העמוד

התו הסגול לעסקים- הנחיות לשגרה בזמן קורונה

בעל עסק יקר, כחלק מההנחיות החדשות שהתפרסמו בתקנות לשעת חירום- קורונה (תיקון מס' 5), התש"ף 2020, על בעלי עסקים המחויבים בעמידה בתו הסגול להגיש הצהרה חתומה אל האגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים וזאת לפני התחלת הפעלת העסק.

 

למעבר לטופס הצהרה לתו הסגול לבעלי עסקים לחץ כאן

יש לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות ועדכון התקנות המתפרסמות מעת לעת ולפעול על פיהם.

להנחיות לשגרה בזמן קורונה לחצו כאן 

שימו לב כי יש למלא את כל שדות החובה ובטרם השליחה יש לחתום במלבן הלבן בתחתית הטופס (ניתן לחתום באמצעות העכבר או בכל דרך אחרת בהתאם למכשיר הסלולרי/ המחשב) .

לאחר שליחת הטופס תתקבל הודעה בתיבת המייל ו SMS. קבלת ההודעה מהווה אישור להגשת התצהיר. מרגע זה תוכלו לפתוח את העסק בכפוף לעמידה מלאה בתנאים (כמפורט בהמשך) עליהם הצהרתם.

יש לציין כי אין באמור לעיל כדי לתת הסכמה, אישור או מתן פטור מדרישות כל דין אחר.

 

 

התנאים עליהם מצהיר בעל העסק הכלול ברשימת העסקים

1. תשאול ומדידת חום: העסק יופעל בהתאם לאמור בתקנה 3א (1)(א) ו-(ב), כלומר: המעסיק יקפיד לבצע:

• תשאול הנכנסים לעסק (שיעול? חום? מגע עם חולה?) וסינון הנכנסים בהתאם לתשובתם. חובה לתשאל את כל באי העסק כולל העובדים.

• מדידת חום באמצעי שאינו פולשני

2. מינוי עובד "אחראי קורונה"

3. הקפדה על שמירת כללי היגיינה על ידי העובדים לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, באופן תדיר;

4. בדלפק העסק תימצא מחיצה - למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח;

5. הקפדה, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים.

6. סימון מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור

7. הצבת שילוט במקום בולט לעין, לעניין שמירה על מרחק כאמור;

8. מניעת צפיפות אנשים במקום אחד )כולל בין העובדים(, ולצורך כך וויסת כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ– 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר - לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ– 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

9. בעסק בו עובדים במשמרות – ישובצו, ככל הניתן העובדים במשמרות קבועות לאותה קבוצת עובדים

 

הגבלות וכללים החלים על בעלי עסקים בנוסף לתנאים הנ"ל

• עמידה בחובת הגבלת כוח אדם

• ציוד אישי קבוע לכל עובד

• הנחיית העובדים לשמירה על היגיינה

• עמידה בכללים לעניין חבישת מסכה:

1. אין להכניס אדם שאינו חובש מסכה (אלא אם כן הוא פטור – כגון ילד מתחת לגיל 6 או אדם מוגבל)

2. אין לתת שירות לאדם שאינו חובש מסכה (אלא אם כן הוא פטור כאמור)

3. שילוט – בכניסה לעסק ובמקומות בולטים לעניין חובת חבישת מסכה.

4. אם יש מערכת כריזה בעסק – יש להודיע על חובת חבישת מסכה לפחות אחת לחצי שעה

5. הקפדה על חבישת מסכה על ידי העובדים

למעבר לטופס הצהרה לתו הסגול לבעלי עסקים לחץ כאן