דלג לתוכן העמוד

מדיניות הצבת מתקנים בעת שידורים בעלי תהודה ציבורית על מסכים

סביב אירועי ספורט כדוגמת גמר המונדיאל, היורו ושידורים בעלי תהודה ציבורית גבוהה כדוגמת האירוויזיון והצבת מסכים מחוץ לבית העסק לטובת היושבים בשטח הציבורי

 

להלן דגשי מדיניות האגף לקידום עסקים שיש לפעול על פי הם

1. הצבת מסך טלוויזיה או מקרן לכל תקופה שהיא תהיה בהיתר מהאגף לקידום עסקים בלבד.
2. היתר יינתן אך ורק לעסק המחזיק בהיתר הוצאת מתקנים.
3. העסק מחזיק ברישיון עסק או הינו בהליכי רישוי מתקדמים וזאת בכפוף להמלצה בכתב של מנהל האגף לקידום עסקים או הממונה על הרישוי.
4. לא יורחב שטח הישיבה הקיים בהיתר לטובת ההקרנה.
5. על אף האמור בסעיף 4, רשאית הרשות במקרים בהם תנאי השטח מאפשרים זאת להרחיב את שטח ההושבה , אך זאת תעשה בהיתר בלבד לאחר קבלת חוות דעת כתובה מהפיקוח העירוני וכן קצין הרישוי של התחנה המשטרתית הרלוונטית.
6. יש לקבל אישור מהנדס בטיחות וכן אישור בודק חשמל על המסך או כל מתקן אחר שמשרת את השידור במרחב הציבורי.
7. בית העסק יחתום על מסמך שהוא אחראי על שידור המשחקים בשטח ההושבה החיצוני של בית העסק וכי הוא מתחייב לעמוד בכלל הנחיות מהנדס הבטיחות וכן כי לא יעשה כל שינוי בחיבורי החשמל לאחר אישור בודק החשמל.
8. כל היתר הינו בכפוף לחוק הרעש ובכפוף לעמידה בכלל החוקים והתקנות (הרשות תציין זאת בגוף ההיתר)

19/10/2022