דלג לתוכן העמוד

הנחה בארנונה לעסקים בתקופת הקורונה

ממשלת ישראל אישרה תכנית למתן הנחה בארנונה לעסקים, בשל התפשטות נגיף הקורונה. שיעור ההנחה הוא 95%.

בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם לתבחינים שנקבעו בתקנות.

עיקרי התבחינים לסיוע בהנחה בארנונה לעסקים

1. הנחה בגובה 95% תינתן לעסקים אשר מחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 עמד על

  • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון ש"ח וחלה ירידה של 60% לפחות במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
  • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון ש"ח ל-400 מיליון ש"ח וחלה ירידה של 80% לפחות במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
  • עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה 1.1.2020 עד 29.2.2020 ויימצאו זכאים למענק.

2. הזכאות להנחה תבחן בגין חודשיים בכל פעם, על פי נתוני ההכנסות של החודשיים הקודמים

  • הנחה לחודשים יוני-אוגוסט 2020 תבחן על פי ההכנסות בחודשים מאי-יוני 2020.
  • הנחה לחודשים ספטמבר-אוקטובר תבחן על פי ההכנסות בחודשים יולי-אוגוסט 2020.
  • הנחה לחודשים נובמבר-דצמבר תבחן על פי הכנסות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.

3. הגשת בקשה להנחה בארנונה יש להגיש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה באמצעות האתר - לחצו כאן

4. לאחר קביעת הזכאות, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תעביר לעירייה את רשימות הזכאים להנחה.

5. העירייה תעניק הנחה לזכאים על בסיס דיווחי הסוכנות, ותשלח מכתב לעסקים שקיבלו הנחה. אין צורך לפנות לעירייה.

6. עסק שתיווצר לו יתרת זכות יגיש בקשה להחזר כספי באתר העירייה. לטופס החזר כספי - לחצו כאן

אנו ממליצים לבדוק את זכאותכם להנחה, ולהגיש בהקדם את הבקשה להנחה באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

04/04/2021