שכונת קריית משה (שכונת מונטפיורי החדשה) - הוקמה במערבה של ירושלים בשנים תרפ''ד עד תרפ''ו (1923 עד 1926), על ידי יהודים דתיים - לאומיים מאנשי הסתדרות ''המזרחי'' בירושלים.

קצת היסטוריה

הבתים נבנו בעזרת הלוואות בסך 7,500 לירה ארץ-ישראלית שקבלו מ''קרן מזכרת השר משה מונטיפיורי''. השכונה היא השכונה האחרונה שהוקמה בעזרת הקרן ולכן כינו אותה אנשי ירושלים בשם ''מונטפיורי החדשה''.

בשכונה לא הוקם שער לזכרו של מונטפיורי, כפי שהתחייב בתקנות ה''קרן'', וראשי ה''קרן'' הסתפקו בקריאת שמו של השר משה מונטפיורי בלבד.

אדמת השכונה נקנתה בשנת תרפ''ד בעזרת הפרופ' דוד ילין, בא-כוח ''קרן השר משה מונטפיורי'' בארץ. שטח הקרקע שנקנה היה 112 וחצי דונם, במחיר של 100 לירות ארץ-ישראליות לדונם. בכ''א אב תרצ''ח (אוגוסט 1938) גרו בשכונה 60 משפחות בעלי בתים ומגרשים, וב-13.12.39 גרו בשכונה 79 משפחות בעלי בתים ומגרשים.

במכתב שנשלח לראש עיריית ירושלים ביום ט''ו כסלו תש''א (15 לדצמבר 1941) מבקשים חברי הנהלת השכונה להסתפח לירושלים: ''שכונתנו, הנמצאת במערב ירושלים, מתנהלת על ידי אגודה הדדית זה שש עשרה שנה, שאושרה על ידי רושם האגודות השיתופיות ב-9 ספטמבר 1925. שטחה של השכונה הוא 112.5 דונם (כ- 25% מזה הופרשו לנכסי ציבור – רחובות ושדרות). 87 מגרשים שייכים לבעלים פרטיים ועל 59 מהם הוקמו בתים. חלק מאלה הוקמו בשנים האחרונות. כל הבתים בנויים אבן והם מוצקים, נוחים ומודרניים. על מגרש ציבורי אחד קיימים שני בתי כנסת ומגרש אחד מיועד לשמש גן-ציבורי. שדרות עצים יפות נטעו במרכז השכונה. הכבישים הם רחבים ומוצקים. לפני כארבע שנים השקיעה חברתנו כאלפים לירות לתיקון הכבישים הישנים ולפתיחת שבילים חדשים.

להכשרת השכונה ושיפורה: סלילת הכבישים, נטיעת עצים, סדור אינסטלציית המים וכו', השקיעה חברתנו יותר מעשרים אלף לירות. יש גן אינסטלציה חשמלית מסודרת ועשר מנורות קבועות להארת הרחובות. אינסטלציית המים כוללת: 549 מטר צינורות בני ארבע אינצ'ים, 1401.30 בני 2 אינצ'ים, 166 בני אינץ' אחד. שרות אוטובוסים מיוחד מקשר את השכונה עם העיר. השמירה, על ידי גפיר מיוחד, והניקיון הם על הצד היותר טוב.
עם גידול מספר הדיירים בשכונה - שחלק ניכר מהם אינם חברים- באנו לידי מסקנה כי האופי של אגודה הדדית אינו הולם יותר את צרכי השכונה וברור לנו כי מתאים לה יותר אופי של מועצה או סיפוח לעירייה. מכיוון ששכונתנו קרובה ביותר לגבול המערבי הנוכחי של העירייה ואין כל שכונות מפסיקות בינן – הננו סבורים כי יש הגיון ונחיצות בסיפוחה לעירייה''.

השכונה המתינה שנים אחדות עד שסופחה לירושלים מיד לאחר מלחמת העצמאות.

זו היא הייתה אחת משתי השכונות בירושלים שהיו סגורות בשרשרת בשבת (השנייה הייתה שכונת ''שערי חסד''). כך אנו קוראים במכתב שנשלח מ ''קריית משה מונטפיורי'' אל שכניהם במעונות העובדים המקשר.

''מתוך רצון עז כי יחסי ידידות והבנה ישררו בין שכונתנו ומעונותיכם, הננו מרשים לעצמנו להסב את תשומת לבכם לצורך הגדול להימנע ממעשים העלולים לפגוע קשה ברגשותיהם הדתיים של תושבי שכונתנו.

שלא יעשו מעשים של חלול שבת ויו''ט בפרהסיה על ידי תושבי מעונותיכם בשכונתנו. בעיקר יש למנוע נסיעה בשבת באוטומובילים ברחובותינו. מעשים כאלה פוצעים את לבבותיהם של מספר מכריע מבין תושבי שכונתנו ועלולים לעכור את היחסים בינינו ולגרום תקלה מרובה להתפתחותן השלווה של שתי השכונות''.

הנהלת האגודה קבעה שמות לרחובות השכונה: הלבנון, הכרמל, השרון, בית הכנסת, שדרות שושנה מועלה אברהם. השמות הוחלפו על ידי ועדת השמות של העירייה לאחר קום המדינה, כששכונות מערב ירושלים צורפו לירושלים.

המידע באדיבות ויקיפדיה - בערך "קריית משה" - למידע נוסף לחצו כאן