מידע למנויים

רישום כמנויים לספרייה מותנה בהגעה לספרייה עם צ'ק פקדון ומילוי טופס הרשמה

 1. המנוי לספרייה הינו ללא תשלום
 2. המנוי לספרייה הינו אישי ואינו ניתן להעברה
 3. השאלת ספרים מהספרייה מתבצעת באמצעות הצגת כרטיס קורא
 4. מנוי למבוגר מקנה זכות להשאלת 3 ספרים בכל פעם
 5. מנוי לילד מקנה זכות להשאלת 4 ספרים (מוגבל עד 12 ספרים למשפחה)
 6. המחאת פיקדון על סך 100 ₪ עבור כל פריט לפקודת ''עיריית ירושלים''
 7. זמן השאלת ספר הוא 30 יום
 8. ניתן להאריך השאלת ספר על ידי כניסה לאתר או באמצעות הספרן/ית
 9. אחריות עבור החזרת הספר חלה על הקורא בלבד
 10. קנס עבור איחור בהחזרת ספר – 5 ₪ עבור כל חודש איחור
 11. הנהלת הספרייה רשאית להפקיד ההמחאה במלואה במקרים הבאים:
  1. איחור בהחזרת ספר למעלה מ-5 חודשים
  2. החזרת הספר או פריט אחר במצב לא תקין
  3. אי תשלום קנס עבור איחור
 12. במידה ופריט יוחזר לאחר הפקדת ההמחאה, הספרייה תהיה רשאית לסרב לקבלו
 13. בעת סגירת המנוי, הפקדון יוחזר לקורא, בכפוף לנוהלי הספרייה
 14. שירותי הספרייה הניתנים בתשלום:
  1. הוספת ספר מעבר למנוי סטנדרטי (חד פעמי) – 5 ₪
  2. הנפקת כרטיס קורא שאבד - 5 ₪

להורדת טופס בקשה לרישום קורא - לחצו כאן