כללי התנהגות בספרייה

כללי התנהגות בספריות העירוניות

 

  1. יש לשמור על השקט ולהתחשב במבקרים האחרים
  2. אין לשוחח בטלפון בספרייה
  3. אין לאכול או לשתות בספרייה למעט בעלי מוגבלויות
  4. אין להכניס בעלי חיים לספרייה
  5. אין לרוץ בספרייה
  6. התנהלות בשעת חירום היא עפ"י הנחיות צוות הספרייה
  7. במידה והתנהגות מבקרים אינה ע"פ כללי הספרייה, יש לצוות הזכות לבקש עזיבה של המקום
  8. לצוות הספרייה הזכות לדרוש ממבקרים שאינם מתנהגים על פי כללי הספרייה לעזוב את המקום.

*בתקופת הקורונה ההנחיות בהתאם למגבלות משרד הבריאות