דלג לתוכן העמוד

בירור מצב סטאטוס בקשות תכנון, בנייה וטפסים מקוונים

 

בירור סטטוס בקשה לתיק מידע תכנוני, בקשה להיתר בנייה, בירור לגבי פנייה באמצעות טפסים מקוונים לעירייה
מבררים בקליק את מצב התור וסטטוס הטיפול בתהליך אישור הבנייה, וניתן לבקש לקבל תזכורת