דלג לתוכן העמוד

פניות ציבור לעירייה

 

שם האגף

שם היחידה

   טופס פנייה

מינהל חינוך (מנח"י)

בתי-ספר על-יסודיים,  צהרונים, שירות פסיכולוגי, מרכזים טיפוליים, מסגרות לחינוך מיוחד, הסעות

אגף לשירותי חניה

חניה פניות הציבור

שפ"ע

גינון ונוף

אחזקת כבישים ומדרכות​

בטיחות בדרכים​

לשכת ראש העיר

 

מנכ"ל העירייה

 

הרשות לאיכות השירות

 

כרטיס "ירושלמי" 

 

 מנהל תכנון

מבני ציבור

 

תכנון העיר​

 

איכות הסביבה​

 

אכיפה ושיטור עירוני

 

 

 

קידום עסקים

 

 

 

רישוי ופיקוח

 

 

שומה וגבייה

 

תברואה

 


תחבורה ותשתיות

 

 

ספורט

 

מנהל קהילה

 

מינהל שירותי קהילה- היחידה להתנדבות

 

 

רווחה

 

רשות התעסוקה

 

עלייה וקליטה

 

בריאות הציבור

 

השירות הווטרינרי

 

תרבות ופנאי

 

מחלקת האינטרנט