דלג לתוכן העמוד

פניות ציבור לעירייה

 

שם האגף

שם היחידה

 טופס פנייה

מינהל חינוך (מנח"י)

בתי-ספר על-יסודיים, צהרונים, שירות פסיכולוגי, מרכזים טיפוליים, מסגרות לחינוך מיוחד, הסעות

טופס פניה למינהל חינוך (מנח

אגף לשירותי חניה

חניה פניות הציבור

טופס פניה לאגף לשירותי חניה

שפ"ע

גינון ונוף

טופס פניה למחלקת גינון ונוף

 

אחזקת כבישים ומדרכות​

טופס פניה למחלקת אחזקת כבישים ומדרכות​

בטיחות בדרכים​

טופס פניה למחלקת בטיחות בדרכים

לשכת ראש העיר

 

טופס פניה ללשכת ראש העיר

מנכ"ל העירייה

 

טופס פניה למנכ

הרשות לאיכות השירות

 

טופס פניה לרשות לאיכות השירות

כרטיס "ירושלמי"

 

טופס פניה למוקד ירושלמי

 מנהל תכנון

מבני ציבור

טופס פניה למנהלת מבני דת, אגף מבני ציבור ונכסים

תכנון העיר​

טופס פניה לאגף תכנון העיר​

איכות הסביבה​

טופס פניה לאיכות הסביבה

 

אכיפה ושיטור עירוני

 

 

טופס פניה לאגף אכיפה ושיטור עירוני

 

קידום עסקים

 

 

טופס פניה לאגף לקידום עסקים

 

רישוי ופיקוח

 

 

טופס פניה להנהלת האגף לרישוי ופיקוח

שומה וגבייה

 

טופס פניה לאגף שומה וגבייה

תברואה

 

טופס פניה לאגף תברואה

תחבורה ותשתיות

 

טופס פניה לאגף לתחבורה ופיתוח תשתיות

ספורט

 

טופס פניה לאגף הספורט

מנהל קהילה

 

מנהל שירותי קהילה- היחידה להתנדבות

 

טופס פניה למנהל שירותי קהילה- היחידה להתנדבות

 

רווחה

טופס פניה לאגף הרווחה

 

רשות התעסוקה

טופס פניה לרשות העירונית לתעסוקה

 

עלייה וקליטה

טופס פניה לרשות הקליטה

 

בריאות הציבור

טופס פניה לבריאות הציבור

 

השירות הווטרינרי

טופס פניה לשירות הווטרינר

 

תרבות ופנאי טופס פניה למנהל תרבות, חברה ופנאי

 

מחלקת האינטרנט
טופס פניה למחלקת האינטרנט