דלג לתוכן העמוד

פניות ציבור לעירייה

 

נושא הפנייה

תיאור סוג הפנייה

 טופס 

הרשות לאיכות השירות

 פניות הציבור לכלל העירייה, ופניות בנושא כרטיס ירושלמי

טופס פניה לרשות לאיכות השירות

מִנהל כספי

פנייה לראש מִנהל כספי בנושאים: שומה וגבייה, תקציבים, רכש, ביטוחים, גזברות ומוקד גבייה

טופס פניה לרשות לאיכות השירות

שומה וגבייה

ארנונה, טיפול בהשגות ועררים, הנחות,הסדרי תשלום, גבייה וחובות נוספים וביניהם: חובות חניה, היטלי השבחה, היטלי סלילה ותיעול, אגרת שלטים, אגרת שירותים נוספים ועוד

טופס פניה לרשות לאיכות השירות

 מחלקת הביטוחים

 ביטוחי העירייה, ביטוח תלמידים, ביטוחים נוספים. ריכוז וטיפול בפניות ותביעות ביטוחיות

טופס פניה לרשות לאיכות השירות

שירותים דיגיטליים האינטרנט העירוני, שירותים מקוונים, טפסים מקוונים

טופס פניה למחלקת האינטרנט

חינוך

(מנח"י-מִנהל חינוך ירושלים)

פנייה לראש מִנהל חינוך בנושאים: גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, צהרונים, שירות פסיכולוגי, מרכזים טיפוליים, חינוך מיוחד, הסעות, מורים וגננות, ביקור סדיר

טופס פניה למחלקת האינטרנט

חניה

חניה, שילוט ותמרור חניה מוסדרת, אכיפת חוקי עזר לחניה מוסדרת או אסורה, הפעלת חניונים עירוניים, הקצאת מקומות חניה לנכים.

לערעור על דוח חניה - לחץ כאן

טופס פניה לאגף לשירותי חניה

שפ"ע (שיפור פני העיר)

אחזקת כבישים ומדרכות, גינון ונוף, תאורה ובטיחות בדרכים

טופס פניה למחלקת גינון ונוף

תברואה

פינוי אשפה, טאטוא רחובות, פינוי גזם,פינוי גרוטאות, פינוי מתקני מחזור, הדברה, אחזקת מכולות אשפה, רכבי עירייה

טופס פניה למחלקת גינון ונוף

לשכת ראש העיר

פניות בנושאים כלליים ללשכת ראש העיר

טופס פניה ללשכת ראש העיר

מנכ"ל העירייה

יצירת קשר עם מנכ"ל העירייה

טופס פניה למנכ

מבקרת העירייה

מורשה לטיפול בפניות אזרחים, גופים, ומוסדות במטרה להבטיח פעילות תקינה לאגפי העירייה

טופס פניה למנכ

רישוי ופיקוח

 רישוי והוצאת היתרי בנייה, פיקוח ואכיפת חוק הבנייה, איתור מבנים מסוכנים, קביעת שומה לקביעת היטל השבחה, היטל סלילה, מידע תכנוני בנושא רישוי

טופס פניה למחלקת גינון ונוף

פיקוח על הבנייה

 תלונות על עבירות בנייה

טופס פניה למנהלת מבני דת, אגף מבני ציבור ונכסים

תחבורה ופיתוח תשתיות

הסדרי התנועה, סלילת כבישים ופיתוח מרחב ציבורי, מערכות רמזורים, תיאום עבודות תשתית ברחבי העיר, הסדרת מסלולי תחבורה ציבורית. חניונים עירוניים, בטיחות בדרכים

טופס פניה למנהלת מבני דת, אגף מבני ציבור ונכסים

​תכנון העיר

​ פיתוח תשתית תכנונית לכל הצרכים הפיזיים של העיר הכוללים בין השאר בנייה ציבורית, קביעת מדיניות שימור, בנייה פרטית, בנייה למגורים, התחדשות עירונית, בניית אזורי מסחר, פיתוח המרחב הציבורי, סלילת כבישים 

טופס פניה לאגף תכנון העיר​
מבני ציבור

תכנון הקמה והקצאה של קרקעות למבני ציבור לסוגיהם

טופס פניה לאגף תכנון העיר​

​איכות הסביבה

מניעת היווצרות מפגעים ומטרדים לסביבה, זיהום אוויר ורעש, פיקוח ובקרה על תעשיות בנושא: פליטות מזהמים, שפכים תעשייתיים, קרינה סביבתית​

טופס פניה לאיכות הסביבה

אכיפה ושיטור עירוני

שמירת הסדר והניקיון על ידי אכיפת חוקי עזר עירוניים, הסדרת נושא הרוכלות

טופס פניה לאגף אכיפה ושיטור עירוני

קידום עסקים

 

רישיון עסק, רישיון לאירוע המוני, רישיון שילוט לעסק, אכיפה ,שיווק זכויות פרסום במרחב הציבורי, אכיפה ובקרת עסקים

טופס פניה לאגף לקידום עסקים

ספורט

אירועי ספורט, תחרויות ספורט, ניהול ואחזקת אולמות, מרכזי ספורט ומגרשי כדורגל עירוניים, הכשרת עתודה מקצועית בתחומי הדרכה וניהול

טופס פניה לאגף הספורט

חברה

תנועות נוער, כנפי רוח, שינשינים, תרבות ופנאי לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ולגיל השלישי, העצמת נשים, מִנהלים קהילתיים, ספריות תורניות

טופס פניה לאגף הספורט

תרבות ואמנויות

אירועי חג, אירועי קיץ, פסטיבלים, תערוכות אומנות, הצגות תאטרון, הרצאות, קונצרטים, מרכזי אומנות, ספריות, סדנאות

טופס פניה למנהל תרבות, חברה ופנאי

 

פנייה לראש מִנהל תרבות ופנאי בנושאים: ספריות עירוניות, פעילויות ספורט, אירועי תרבות למגזר חרדי וכללי, מתנסים, תנועות נוער, חברה ותרבות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

טופס פניה למנהל תרבות, חברה ופנאי

רווחה

רווחה - מיצוי זכויות, טיפול בפרט ובקבוצות, סיוע למשפחות נזקקות, הדרכה במצבי משבר

טופס פניה לאגף הרווחה

היחידה להתנדבות

  פנייה ליחידה להתנדבות על מנת להתנדב או על מנת לקבל הפניה לגורם מתאים לקבלת מתנדב/ת

טופס פניה למנהל שירותי קהילה- היחידה להתנדבות

הרשות העירונית לתעסוקה

מוקדי תעסוקה בשכונות ומרכזי תעסוקה

טופס פניה לרשות העירונית לתעסוקה

עלייה וקליטה

 שירותי קליטה בירושלים, עידוד עלייה, סיוע בנושאים כגון: תעסוקה, חינוך, חברה, תרבות ועוד

טופס פניה לרשות הקליטה

בריאות הציבור

 טיפות חלב, משפחתונים

טופס פניה לבריאות הציבור

שירות וטרינרי

 חיסונים, כלבים משוטטים, פגיעה מבעלי חיים, מטרדים מבעלי חיים

טופס פניה לשירות הווטרינר