דלג לתוכן העמוד

הגשת מועמדות ליקיר ירושלים תשפ"א - 2021

קול קורא להגשת מועמדים/ות לקבלת עיטור "יקיר ירושלים" לשנת תשפ"א - 2021

ראש העיר ירושלים, משה ליאון ונשיא בית המשפט המחוזי בירושלים בדימוס, השופט דוד חשין, יו"ר ועדת יקיר ירושלים, פונים לציבור הרחב להציע מועמדים/ות לקבלת עיטור "יקיר ירושלים" לשנת תשפ"א-2021.

עיטור "יקיר ירושלים" יינתן לתושבי/ות העיר ירושלים, שעיקר פעילותם/ן הציבורית הייתה בעיר ירושלים ו/או פעלו למענה, וגילם/ן לפחות 65 שנה.

העיטור יוענק למי שתרומתם/ן לירושלים היא ממושכת וסגולית ואשר הקרינו והשפיעו על העיר בתחומים הבאים: חינוך, תרבות, פעילות ציבורית, קירוב לבבות וסובלנות, התנדבות צדקה וחסד, מחקר ואקדמיה, פיתוח תשתיות, דת ומורשת ישראל.

הוועדה רשאית להעניק את התואר גם על תרומה בתחומים ייחודיים נוספים.

פרטים נוספים והבהרות ניתן לקבל אצל גב' יפית מזרחי, מזכירת הוועדה, בדוא"ל: Yakirjerusalem@jerusalem.muni.il

את ההמלצות להענקת העיטור ניתן להגיש בטופס מקוון באתר העירייה מיום ראשון, י"ד בחשוון תשפ"א 1.11.20, ועד יום שני, י"ד בכסלו תשפ"א 30.11.20.

המלצות אשר לא תוגשנה בשלמותן ו/או לאחר המועד כאמור, לא תובאנה לדיון.

להגשת מועמדות בטופס המקוון - לחצו כאן