דלג לתוכן העמוד

דוח שנתי התקשרות העירייה עם ספקים

 

בהתאם לתקנה 3(8) לפקודת העיריות:

"אחת לשנה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית דו״ח המפרט את המציעים שהרשות המקומית התקשרה עמם לפי תקנה 3(8 )בשנה החולפת, כולל סוג העבודה וההיקף הכספי של כל התקשרות".

 

 

מאגר הזוכים

הקובץ

מאגר הזוכים לשנת 2022   Winner pool2022.pdf
מאגר הזוכים לשנת 2021   Winner pool2021.pdf
מאגר הזוכים לשנת 2020   Winner pool2020.pdf