דלג לתוכן העמוד

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים


מינהל: מינהל תכנון ותשתיות

אגף: איכות הסביבה

עיריית ירושלים, המחלקה לאיכות הסביבה נערכת בימים אלה להקמת מאגר יועצים ומתכננים, בעלי מקצוע מומחים, לצורך ייעוץ וביצוע עבודות מקצועיות כגון: אקוסטיקה, איכות אוויר, חומ"ס, זיהומי מים וקרקע, קרינה, פסולת מוצקה וכיוצ"ב.

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לכהן שבתאי רחלי עד ליום חמישי, כ"ה אלול תשפ"א 02/09/2021 בשעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה על גבה יצויין שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעה בצירוף כל המסמכים הנלווים. לתיבת המכרזים  כיכר ספרא 4 חנות מס' 1, המחלקה לאיכות הסביבה. עד ליום חמישי, א' חשוון תשפ"ב, 07/10/2021 בשעה 12:00


מייל ליצירת קשר: Chracheli1@jerusalem.muni.il

תאריך אחרון להגשה: 07/10/2021 12:00

תאריך עדכון: 15/09/2021 10:25

מסמכים מצורפים:
קול קורא מאגר יועצים- איכות הסביבה
חוזה קול קורא מאגר יועצים
טופס בקשה להצטרפות למאגר היועצים
שאלות הבהרה קול קורא מאגר יועצים