דלג לתוכן העמוד

קול קורא להפעלת דוכן בשוק ארבעת המינים


עיריית ירושלים מעוניינת לקבל הצעות להפעלת דוכן בשוק ארבעת המינים שיתקיים בין יום כיפור לסוכות למשך 4 ימים בין י"א - י"ד תשרי תשפ"ב, 17-20 בספטמבר ימים שישי עד שני.

ביום שישי - השוק יהיה פתוח בין השעות 8:00 עד 16:30

במוצ"ש - 20:30 עד 24:00

ביום ראשון- בין השעות 9:00 עדמ23:00

ביום שני - 8:00 עד 16:30

השוק יתקיים בכיכר וולרו שברחוב יפו מול רחוב מחנה יהודה.

במסגרת השוק תותר לבעלי הדוכן לשווק ולמכור את ארבעת המינים: לולב, אתרוג, הדס, ערבה וכן קישוטי סוכה בלבד.

יאושרו 50 דוכנים.

חובה לנרשם להיות עוסק מורשה/עוסק פטור/חברה.

מוגבל לדוכן אחד בלבד לכל זוכה.

 

את ההצעות יש להגיש באמצעות טופס מקוון שיהיה פתוח בין התאריכים 1-7 באוגוסט 2021, כ"ג-כ"ט באב. באתר עירית ירושלים

את התשלום בסך 2500 ₪ ניתן יהיה לשלם בטופס המקוון בלבד

לטופס המקוון - לחצו כאן

 

על מגיש ההצעה לעמוד בתנאי סף להלן:

 1. חובה לצרף לטופס המקוון תעודת עמותה, עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה הרשומים ומתנהלים ע"פ חוק ובאופן תקין
 2. חובה לצרף צילום ציק
 3. חובה לשלם באתר העריה סך של 2500 שקלים

כמו כן תינתן עדיפות למגישים:

 1. סוחרים בעלי עסק בשוק מחנה יהודה, יקבלו עדיפות ראשונה.
 2. סוחרים בעלי עסק בתחומים דומים לתחומי פעילות השוק.
 3. תושב ירושלים ו/או בעל עסק פעיל בירושלים.

 

 • מגיש בקשה להפעלת דוכן יעשה זאת רק לדוכן אחד. לא יותר לגוף אחד להפעיל יותר מדוכן אחד בלבד.
 • על מגיש הבקשה להיכנס לאתר עירית ירושלים בין התאריכים 1-7 לאוגוסט , למלא טופס מקוון, לשלם ולצרף מסמכים.
 • הכסף יוחזר למגיש שהצעתו לא תתקבל.
 • במידה ומגיש ההצעה יבקש לבטל את השתתפותו לא יוחזר למגיש כל החזר כספי.
 • במידה והמגיש לא יפעיל את הדוכן מסיבה כלשהי לא יוכל לבקש החזר כספי.
 • הנחיות להפעלת הדוכן ימסרו בסמוך להפעלת השוק.
 • מפעיל הדוכן מתחייב להפעיל את הדוכן בהתאם לכללים וההנחיות של עיריית ירושלים. במידה ויחרוג מההנחיות תהיה העירייה רשאית לבטל את השתתפותו ביריד ובמקרה זה דמי הזיכיון לא יושבו למפעיל.
 • תהיה שמירה במקום, אך אין אחריות מטעם עירית ירושלים על הסחורה בשוק.

תאריך אחרון להגשה: 07/08/2021

תאריך עדכון: 29/07/2021 14:50