דלג לתוכן העמוד

הנחיות למועמדים

הנחיות למועמדים למכרזי כח אדם

למכרז פנימי:

רשאים להגיש מועמדות עובדי עירייה בלבד, בעלי ותק של 6 חודשים לפחות בעירייה. עובד עירייה, שנבחר לתפקידו הנוכחי עפ"י מכרז פנימי או חיצוני יוכל להגיש מועמדות רק לאחר שהשלים 12 חודשים בתפקידו הנוכחי. מסמכי המועמדות יוגשו באמצעות המערכת המקוונת או במשרדי ארגון עובדים.

למכרז חיצוני:

רשאי להגיש מועמדות כל אדם הרואה עצמו מתאים לתפקיד ועונה לכל דרישות התפקיד המפורטות במכרז.

יש להגיש מועמדות באמצעות הטופס המקוון.

לחילופין ניתן להוריד את הקובץ המצורף טופס הגשת מועמדות למשרה פנויה ולמלא את הטפסים. את הטפסים יש להעביר ידנית למחלקת מכרזים במינהל משאבי אנוש, קריית העירייה, כיכר ספרא בניין 3 קומה 4 עמדה 304.

יש לצרף לטפסים:

  • קורות חיים
  • תעודות השכלה
  • אישורי ניסיון ממקומות עבודה קודמים המעידים על הניסיון הרלוונטי. על אישורי הניסיון לכלול: מהות התפקיד, תאריכי העסקה מדויקים ואחוזי משרה (יוכר ניסיון משליש משרה ומעלה).

להנחיות לצרוף מסמכים לחצו כאן

מועמד שלא יצרף את כל המסמכים כנדרש עד לתום מועד הגשת המועמדות, מועמדותו תפסל ללא כל הודעה נוספת.

טופס מקוון אשר לא ישלח עד תום מועד ההגשה יחסם לשליחה.

במידה והוגשה מועמדות ידנית ומועמדות מקוונת של אותו המועמד, פרטי המועמדות הקובעים מבין השניים הינם אלו שהוגשו באמצעות המערכת המקוונת.

לתשומת לבך, מרגע שליחת המועמדות לא ניתן לבצע שינויים.

מועד אחרון להגשת מועמדות מפורט במכרז הרלוונטי ויש להגישו לא יאוחר מהשעה 12:00.

שעות מענה טלפוני: ימים ראשון ורביעי בין השעות 12:00-08:30, יום שני בין השעות 16:00-14:00, במספרי הטלפון 02-6297867, 02-6293611

קבלת קהל בין השעות: יום ראשון בין השעות 16:00-14:00, ימים שלישי וחמישי בין השעות 08:30-12:00, 
טלפון: 02-6297867, 02-6293611

לברורים נוספים ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני:
מאיה יעקב | סימה ביאזי | נועה ברכה