דלג לתוכן העמוד

הנחיות למועמדים

הנחיות למועמדים למכרזי כח אדם

למכרז פנימי:

רשאים להגיש מועמדות עובדי עירייה בלבד, בעלי ותק של 6 חודשים לפחות בעירייה. עובד עירייה, שנבחר לתפקידו הנוכחי עפ"י מכרז פנימי או חיצוני יוכל להגיש מועמדות רק לאחר שהשלים 12 חודשים בתפקידו הנוכחי. מסמכי המועמדות יוגשו באמצעות המערכת המקוונת או במשרדי ארגון עובדים.

 

למכרז חיצוני:

רשאי להגיש מועמדות כל אדם הרואה עצמו מתאים לתפקיד ועונה לכל דרישות התפקיד המפורטות במכרז.

יש להגיש מועמדות באמצעות הטופס המקוון.

לחילופין ניתן להוריד את הקובץ המצורף טופס הגשת מועמדות למשרה פנויה ולמלא את הטפסים. את הטפסים יש להעביר ידנית למחלקת מכרזים במינהל משאבי אנוש, קריית העירייה, כיכר ספרא בניין 3 קומה 4 עמדה 304.

 

הנחיות להגשת מועמדות:


• באחריות המועמד/ת להתעדכן באופן עצמאי בנוגע לסטטוס הגשת המועמדות בתיבת הדואר האלקטרוני שהוזנה בטופס המקוון או בטופס הידני.
• הפרסום באתר מתעדכן באופן שוטף והגשת המועמדות תתאפשר עד למועד האחרון להגשת המועמדות בשעה 12:00. לא ניתן להגיש מועמדות לאחר המועד האחרון, טופס אשר לא ישלח או לא יוגש עד תום מועד זה לא יתקבל. שמירת הטופס כטיוטה בהגשה מקוונת אינה מהווה הגשת מועמדות ולכן על מנת להגיש מועמדות באופן סופי יש לעבור ללשונית "שליחה" ולשלוח את הטופס.
• על מנת להוכיח עמידה בדרישות הסף של המכרז, יש לצרף את המסמכים הבאים: קורות חיים, תעודות השכלה, אישורי ניסיון ממקומות עבודה המעידים על הניסיון הרלוונטי. האישור צריך להיות רשמי עם חותמת החברה והחתימה. על אישורי הניסיון לכלול: את מהות ופירוט התפקיד/ים, כולל פירוט כל תחומי האחריות והפעולות שביצעת , תאריכי העסקה מלאים והיקף משרה מדויק. יובהר, כי ככל שהוגדרו דרישות סף נוספות כגון: רישום בפנקס, רישיון מקצועי, רישיון נהיגה, רישיון רכב, קורסים, הכשרות וכיו"ב, יש לצרף אסמכתא לכל אחת מדרישות הסף כפי שהוגדרו. יודגש כי מועמד שלא ימלא הטפסים כראוי ו/או לא יצרף את כל האסמכתאות כנדרש עד לתום מועד הגשת המועמדות, מועמדותו תפסל .
• רשאי להגיש מועמדות כל אדם הרואה עצמו מתאים לתפקיד ועונה לכל דרישות התפקיד המפורטות במכרז.
• במידת הצורך ניתן לפנות למענה טלפוני: יום א' בין השעות 08:30-12:00, יום ב' בין השעות 14:00-16:00, יום ד' בין השעות 08:30-12:00 במספרי הטלפון 026297867/93611/96184
• ניתן להגיש מועמדות ליותר מתפקיד אחד.
• אם יחול שינוי בתוכן הצהרתך עד סיום הליך המכרז, את/ה נדרש/ת לדווח על השינוי באופן מידי למחלקת המכרזים תוך אזכור פרטי המשרה אליה הגשת מועמדות.
• במידה והוגשה מועמדות ידנית ומועמדות מקוונת, פרטי המועמדות הקובעים מבין השניים הינם אלו המתייחסים למועמדות המקוונת.
• לאחר הגשת מועמדותך, יתכן כי תידרש/י למתן הבהרות, למלא טפסים נוספים וכיו"ב. לצורך כך תשלח אליך הודעה ממחלקת המכרזים וחובה עליך להגיב בתוך פרק הזמן שיקבע. ככל שלא תתקבל תגובה במועד שיקבע כאמור מועמדותך תפסל. יש לשים לב, כי יתכן שהודעות דוא"ל שישלחו למועמדים יגיעו לתיבת הספאם ("דואר זבל"). מועמדים נדרשים לבדוק זאת האם קיבלו מיילים מהעירייה. יודגש כי הדבר הינו באחריות מוחלטת של המועמד/ת.
• לתשומת ליבך, מרגע שליחת/הגשת המועמדות, לא ניתן לבצע שינויים.
• כל מקום בו מצוין הנוסח בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

להנחיות לצרוף מסמכים - לחצו כאן

טופס הגשת מועמדות למכרז

שעות מענה טלפוני: ימים ראשון ורביעי בין השעות 8:30 עד 12:00, יום שני בין השעות 14:00 עד 16:00, במספרי הטלפון 02-629786702-6293611

קבלת קהל בין השעות: יום ראשון בין השעות 14:00 עד 16:00, ימים שלישי וחמישי בין השעות 08:30 עד 12:00,

טלפון: 02-629786702-6293611

 

לברורים נוספים ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני:

מאיה יעקב | סימה ביאזי | לבנת וייצמן