דלג לתוכן העמוד

הודעה על פתיחת מעטפות למכרזים

במעמד פתיחת תיבת ההצעות ייערך פרוטוקול שבו יירשמו, בין היתר, מספר ההצעות שנמצאו בתיבה, תכולתן, זיהויין, האומדן אם נעשה כזה, וככל הניתן גם המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין. ​