דלג לתוכן העמוד

מפתח מכרזים

להלן מפתח מכרזים ומועדי הועדות:

מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2017

מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2016

מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2015

מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2014

מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2013

מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2012

מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2011

 

תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987'' פנקס המכרזים:

  1. כל מכרז יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס שיוחזק במקום שהורה יושב ראש הוועדה
  2. כל אדם רשאי לעיין בפנקס בשעות המיועדות לקבלת קהל במשרדי העירייה.