דלג לתוכן העמוד

מפתח מכרזים

להלן מפתח מכרזים ומועדי הועדות:

תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987'' פנקס המכרזים:

  1. כל מכרז יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס שיוחזק במקום שהורה יושב ראש הוועדה
  2. כל אדם רשאי לעיין בפנקס בשעות המיועדות לקבלת קהל במשרדי העירייה.

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2019   מפתח מכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2019
מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשת 2018   מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2018
מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2017   מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2017
מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2016   מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2016
מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2015   מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2015
מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2014   מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2014
מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2013   מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2013
מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2012   מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2012
מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2011   מפתח המכרזים ומועדי הוועדות לשנת 2011