דלג לתוכן העמוד

שמירת זכויות עובדי קבלן

בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב – 2011 חלה חובה חקוקה על העירייה כ"גוף ציבורי מזמין שירות" לבצע בדיקות יזומות ותקופתיות להבטחת שכר וזכויות עובדי הקבלן בתחומי ניקיון, שמירה והסעדה. כמו כן, העובדים עצמם יכולים להגיש תלונה לעירייה במידה ולדעתם נפגעים זכויותיה ו/או תנאי העסקתם על ידי הקבלן - להלן קישור להגשת תלונה.

לטופס תלונה בגין פגיעה בזכויות עובד/ת קבלן - לחצו כאן

דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי השמירה לשנת 2019 - לחצו כאן

דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי הניקיון, השמירה והאבטחה לשנת 2018 - לחצו כאן

לדוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי הניקיון השמירה והאבטחה שנים 2013-2017 - לחצו כאן​