דלג לתוכן העמוד

שמירת זכויות עובדי קבלן

בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב – 2011 חלה חובה חקוקה על העירייה כ"גוף ציבורי מזמין שירות" לבצע בדיקות יזומות ותקופתיות להבטחת שכר וזכויות עובדי הקבלן בתחומי ניקיון, שמירה והסעדה. כמו כן, העובדים עצמם יכולים להגיש תלונה לעירייה במידה ולדעתם נפגעים זכויותיה ו/או תנאי העסקתם על ידי הקבלן - להלן קישור להגשת תלונה.

 

לטופס תלונה בגין פגיעה בזכויות עובד/ת קבלן - לחצו כאן

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי הניקיון והשמירה - 2021   ללא שמות - דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי השמירה שנים 2021-.pdf (1)
דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי הניקיון והשמירה - 2020   דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי השמירה - 2020
דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי הניקיון והשמירה לשנת 2019   דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי השמירה לשנת 2019
דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי הניקיון, השמירה והאבטחה לשנת 2018   דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי הניקיון, השמירה והאבטחה לשנת 2018
דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי הניקיון השמירה והאבטחה שנים 2017-2013   דוח ממצאי בדיקת שמירת זכויות עובדי קבלן בתחומי הניקיון השמירה והאבטחה שנים 2013-2017