דלג לתוכן העמוד

מכרזים ודרושים

 

 

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

התקשרויות עם קבלנים וספקים לביצוע עבודות ושירותים

מכרזי כוח אדם ודרושים

מכרזים פנימיים ראשיים להגיש עובדי עירייה בלבד

מכרזים חיצוניים רשאי להגיש כל אדם הרואה עצמו מועמד לתפקיד

הודעות קול קורא