דלג לתוכן העמוד

מכרזים ודרושים

 

 

מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירותים

התקשרויות עם קבלנים וספקים לביצוע עבודות ושירותים

מכרזי כוח אדם ודרושים

מכרזים פנימיים רשאי/ת להגיש עובד/ת עירייה בלבד

מכרזים חיצוניים רשאי להגיש כל אדם הרואה עצמו מועמד לתפקיד

הודעות קול קורא